Kontakt

Siedziba w klubie The Eclipse Inn

Piotrkowska 80

90-102 Łódź

 

kontakt@bractwopiwne.pl

lodz@bractwopiwne.pl

 

Nasz Manifest

My, członkowie Bractwa Piwnego, wierzymy, że piwo jest nie tylko napojem, ale także częścią naszego dziedzictwa kulturowego, środkiem do zdobywania doświadczeń, rozwijania przyjaźni i celebracji życia. Jesteśmy zobowiązani do popularyzacji kultury piwa, zarówno wśród naszych członków, jak i społeczności, w której żyjemy.

Kto MOże dołączyć

Bractwo Piwne jest otwarte dla wszystkich, którzy są zainteresowani popularyzacją kultury piwa. Wszyscy miłośnicy piwa, którzy chcą się uczyć, dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem, oraz promować piwo jako część naszego dziedzictwa kulturowego, mogą dołączyć do Bractwa

Bractwo Piwne działa na zasadzie Kół Lokalnych, które są oddziałami terenowymi To oznacza, że możesz dołączyć do lokalnego oddziału Bractwa w swoim regionie.