Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

ŻYWIEC SA: Połączenie Grupy Żywiec S.A. z Elbrewery S.A.

16.11.2004

Raport Nr 59/2004 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 15.11.2004 roku wpisał w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Grupy Żywiec S.A. pod numerem KRS 0000018602 połączenie Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (spółka przejmująca) z Elbrewery S.A. ( dawniej Elbrewery Company Ltd Sp. z o.o.) z siedzibą w Elblągu (spółka przejmowana). Połączenie Spółek nastąpiło w trybie Art.492 §1 pkt 1 Ksh poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Podstawowym przedmiotem działalności połączonych Spółek jest produkcja piwa.
Gazeta Wyborcza

Emitent