Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Odszedł Brat Stefan Urbaniak...

26.11.2015
Odszedł Brat Stefan Urbaniak...  

Długo prowadził nas za rękę. Tłumaczył, powtarzał, pokazywał. Służył radą i pomocą. Czasem wydawało się, że braknie mu cierpliwości, jednak zawsze wracał - gotów powtórzyć te same prawdy i przypomnieć ponadczasowe zasady. Chronił nas przed ciągłym wyważaniem tych samych otwartych drzwi. Stefan Urbaniak.

Bractwo Piwne to ludzie, różni i różnorodni. Specjaliści od piwa i od piwowarstwa. Kolekcjonerzy, historycy, turyści zwiedzający browary. Każda z tych, i wielu innych dziedzin, znajdowała zagorzałych admiratorów i popularyzatorów. Bractwo Piwne to także organizacja, sformalizowane stowarzyszenie. Niuanse prawne, rozwiązania statutowe, ciągłość formalnych kontaktów urzędowych - to Jego żywioł. Stefan Urbaniak, jako prawnik i praktyk w tej dziedzinie, przyjął na siebie obowiązki administrowania życiem tak skomplikowanego organizmu, jakim jest ogólnopolskie stowarzyszenie.

Pasja i zaangażowanie. Praca społeczna we władzach i w ramach ciał statutowych. Pomoc i organizacja wszystkich ważnych zebrań, narad, wyborów. To On pilnował terminów, przestrzegał zasad korespondencji z sądami i urzędami. On przygotowywał i prowadził zebrania. Zawsze przygotowany, zawsze wyposażony, zawsze powołujący się na konkretne zapisy konkretnych dokumentów. Ciągła "praca u podstaw", której nikt z zewnątrz nie widział, a bez której Bractwo Piwne nie mogłoby funkcjonować.

Stefan Urbaniak nigdy nie ograniczał swojej działalności do przepisów, paragrafów i formułek. Jego największym dziełem było opracowanie i dostosowanie do zmieniających się realiów Statutu Bractwa Piwnego. On także przygotowywał wszelkie wynikające ze Statutu akty regulujące działalność Bractwa. Opracowany przez Niego statut stał się wzorem dla Konstytucji EBCU, szczególnego zbioru zasad działania międzynarodowej organizacji skupiającej stowarzyszenia piwoszy z całej Europy. To chyba największy dowód uznania dla pracy Stefana Urbaniaka.

Ciągłość prawna Bractwa Piwnego to w Jego rozumieniu zaledwie szkielet ciągłości stowarzyszenia. Szkielet ten z pasją i konsekwentnie obudowywał żywym ciałem. Tworzył tradycje i zwyczaje, nadawał sens określeniom "bractwo" i "kultura piwa", zawartym w nazwie stowarzyszenia. To właśnie On zainicjował powstanie hymnu Bractwa Piwnego. To on wprowadził zwyczaj uroczystego przyjmowania nowych członków. To on dbał o pamięć o ludziach i zdarzeniach dla Bractwa ważnych.

Kronikarskim zainteresowaniom dał szczególny wyraz przed dwoma laty, podczas 18-lecia Bractwa Piwnego. Wtedy właśnie dał Bractwu "na urodziny" podsumowanie dotychczasowej działalności. Jak sam wówczas napisał "intencją skrótowego opracowania jest ocalić od zapomnienia sylwetki osób, które zakładały nasze Bractwo, które w nim działały wpływając i wnosząc wkład w rozwój stowarzyszenia". Bracie Stefanie! Pamiętamy Cię!


Autor: Bractwopiwne.pl
źródło: Facebook Bractwopiwne