Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Kierowca bez kufla

08.11.2006

Towarzystwo Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE rozpoczyna – wspólnie ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego BROWARY POLSKIE – akcję „Prowadzący – niepijący!”. Szczegóły akcji zostaną przedstawione 9 listopada 2006 roku podczas konferencji prasowej w Łodzi.

Wspólna akcja to pierwsze działanie w ramach podpisanej przez ZPPP BROWARY POLSKIE Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter). Podpisanie odbyło się 25 października 2006 roku. Związek zrzeszający największe działające w Polsce browary był pierwszą w naszym kraju organizacją, która sygnowała dokument.


Współpraca z BRACTEM PIWNYM zmierzająca do realizacji zobowiązań producentów piwa w zakresie podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zaczęła się już dużo wcześniej.


Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to projekt Komisji Europejskiej, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie i zmniejszenie liczby wypadków na drogach. Karta jest zgodna z Programem Komisji Europejskiej „Wspólna Odpowiedzialność”, który zakłada zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010 r.


Akcja „Prowadzący – niepijący!” w formie pilotażowej rozpocznie się w Łodzi. Prowadzona będzie w pubach, klubach i dyskotekach. Przeszkolone zespoły promotorów edukować będą bawiących się ludzi na temat bezpiecznych sposobów powrotu do domu po spożyciu alkoholu: taksówek ze specjalnym rabatem, czy nocnych autobusów.


Łódź jest dla takiego zadania miastem idealnym. Najwięcej najważniejszych lokali gastronomicznych usytuowanych jest wzdłuż ulicy Piotrkowskiej lub w jej najbliższych okolicach. Równolegle do Piotrkowskiej usytuowane są przystanki wszystkich nocnych autobusów komunikacji miejskiej. Wreszcie w Łodzi zlokalizowana jest siedziba BRACTWA PIWNEGO.


Promowanie kultury piwa, statutowe zadanie BRACTWA PIWNEGO, to także dbałość o właściwe zachowanie już po jego spożyciu. Właściwe – czyli odpowiedzialne, wobec siebie i innych. Oczywiste jest, że BRACTWO PIWNE nie zgadza się na prowadzenie samochodu „po małym jasnym” i naturalne jest, że aktywnie włącza się w akcję mającą zapobiegać tego typu „ekscesom”.


W czasie konferencji prasowej BRACTWO PIWNE reprezentować będą członkowie Kapituły: Wielki Mistrz Zbigniew Olobry i rzecznik prasowy Marek Suliga.

 

Bractwo Piwne