Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Dwa kufle i trzy szyszki

30.06.2005

Wystosowana przez Ministerstwo Zdrowia do Bractwa Piwnego prośba o opinię w związku z planowaną nowelizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stała się pretekstem do spotkania przedstawicieli Towarzystwa Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne z reprezentantką Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. Spotkanie doszło do skutku 28 czerwca 2005 roku i – jak się okazało – nowelizacji ustawy dotyczyło w najmniejszym stopniu.
Bractwo Piwne i ZPPP Browary Polskie spotkały się po raz pierwszy. Związek reprezentowała Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu, natomiast ze strony Bractwa Piwnego na spotkaniu pojawił się Wielki Mistrz Zbigniew Olobry oraz członkowie Kapituły Marek Suliga i Adam Kuźmicki.
W czasie rozmowy obie strony doszły do przekonania, że organizacje producentów piwa i jego konsumentów nie tylko mogą, ale muszą się uzupełniać i współpracować. Wymiana poglądów dotyczyła zarówno spraw ogólnych, jak i konkretnych przykładów. W wielu kwestiach obie organizacje są zgodne. Wielce prawdopodobne jest, że już wkrótce możliwa będzie realizacja wspólnych przedsięwzięć służących interesom obu zainteresowanych stron. Być może wtedy dwa kufle – logo Bractwa Piwnego – oraz trzy chmielowe szyszki – symbol Browarów Polskich – pojawią się obok siebie.
Bractwu Piwnemu pozostaje w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania pani Danucie Gut, która była inicjatorką spotkania i jego gospodynią.
Bractwo Piwne