Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Deloitte wdrożył program wdrożeniowy SAP R/3 w Carlsberg

28.06.2005

Firmy Carlsberg Polska S.A. i Deloitte poinformowały o zakończeniu wspólnego programu wdrożeniowego SAP R/3 obejmującego region Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to już kolejny, zakończony sukcesem projekt wspólnie zrealizowany przez firmy z Grupy Carlsberg z udziałem konsultantów z firmy Deloitte. Współpraca pomiędzy obiema firmami rozpoczęła się w 2000 roku, od wdrożenia oprogramowania SAP R/3 w browarach grupy Carlsberg Polska.
W 2003 roku powołane zostało Regionalne Centrum Usług IT (Shared Services Center - SSC) Grupy Carlsberg na obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym celem postawionym przed SSC było stworzenie nowej platformy regionalnej SAP R/3 wspólnej dla wszystkich krajów regionu.

W 2003 roku przeprowadzono, zakończony sukcesem, projekt integracji browarów grupy Carlsberg w Turcji i Bułgarii na docelowej platformie.

'Budowa regionalnego, zintegrowanego środowiska dla systemu SAP wymagała również przeprowadzenia procesu centralizacji i standaryzacji wielu usług IT w regionie. W niektórych przypadkach można mówić o budowie od podstaw infrastruktury IT, która umożliwiła nie tylko świadczenie usług w zakresie aplikacji biznesowych ale również dostarczyła serwisy niezbędne dziś do prowadzenia biznesu jak np. poczta elektroniczna' wspomina Przemysław Duda Dyrektor SSC.

W 2004 roku podjęto decyzję o kontynuacji szeroko zakrojonego programu rozwoju zakończonego migracją pozostałych spółek z Europy Środkowo-Wschodniej na regionalną platformę SAP.

Program zrealizowany został przez blisko 80 osobowy Zespół, w którego skład wchodzili pracownicy firm Grupy Carlsberg oraz konsultanci SAP z Regionalnego Centrum Usług IT i firmy Deloitte. Sukces programu był możliwy dzięki ich dużemu zaangażowaniu, a także wsparciu ze strony Zarządów firm Grupy Carlsberg z poszczególnych krajów.

Należy podkreślić, że pomimo znaczącej skali organizacyjnej i geograficznej, a także skomplikowania procesów wynikających ze specyfiki branży, prace zakończone zostały w zaplanowanym terminie. 'Równoczesne uruchomienie większości funkcjonalności w jednym terminie wymagało bardzo dokładnego planowania oraz precyzyjnej koordynacji pomiędzy poszczególnymi zespołami wdrożeniowymi i krajami. Udało nam się zrealizować to co zaplanowaliśmy dzięki dyscyplinie i zaangażowaniu wszystkich osób biorących udział w pracach projektowych.' - mówi Piotr Górecki, Project Manager z Deloitte.

Implementacja funkcjonalności SAP w wielu krajach na jednolitej platformie pozwoliła na regionalną standaryzację szeregu procesów biznesowych, a także zmniejszenie kosztów obsługi informatycznej w firmach wchodzących w skład Grupy. Stanowi również bazowy system dla przyszłych projektów. 'Koordynacja działań związanych z rozwojem SAP, które muszą odpowiadać na potrzeby krajowych biznesów przy zachowaniu regionalnej standaryzacji wymaga zaangażowania i współpracy w regionie nie tylko w strukturach IT. Priorytetem stało sie wypracowanie skutecznego modelu współpracy biznesu z informatyką' - podkreśla Magda Cioch, SSC dyrektor ds zarządzania jakością usług IT.
Gazeta Wyborcza

e-biznes.pl