O piwie

Historie piwne« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Skierniewicka historia browaru

14.02.2005

Dokumenty, pamiątki, zdjęcia i przedmioty związane z browarnictwem znalazły się na wystawie "Władysław Strakacz. Przemysłowiec skierniewicki". Do końca lutego wystawa czynna jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach. W sobotę (12.02.2005) wystawę zwiedzali członkowie Kręgu Łódzkiego Bractwa Piwnego.
Władysław Strakacz (1881 - 1951) to jedna z najwybitniejszych postaci w historii Skierniewic. Postanowili o tym przypomnieć autorzy wystawy poświęconej Strakaczowi. Dla Bractwa Piwnego ekspozycja jest szczególnie interesująca, jako że jej bohater to właściciel znanego skierniewickiego browaru.
Wystawę rozpoczyna seria widoków Skierniewic z okresu poprzedzającego I Wojnę Światową. Wśród nich - widok dawnej ulicy Przyrynek, przy której mieścił się Browar Parowy Władysława Strakacza. Kolejne fotografie przedstawiają samego właściciela browaru w różnych okolicznościach i sceneriach: w czasie licznych podróży lub w mundurze Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej, a także w towarzystwie władz miasta.
Wśród dokumentów zobaczyć można reprodukcje stron tytułowych ksiąg prowadzonych przez administrację Browaru Parowego Władysława Strakacza, na przykład „Księgi dłużników browaru”. Inne pamiątki to między innymi tabliczka z numerem ulicy i nazwiskiem Strakacza, czy też sztandar działającego w browarze związku zawodowego. Napis na sztandarze brzmi: „Związek Zawodowy Spożywców sekcja Browaru Skierniewickiego”. Centralne miejsce zajmuje beczka piwa w otoczeniu gałązek chmielu.
Wśród licznych pamiątek związanych bezpośrednio z osobą Władysława Strakacza, a mniej z jego browarem, na uwagę zasługuje rodzaj laurki, czy też dyplomu, jaki otrzymał Strakacz od przyjaciół z okazji ślubu. Innym tego typu dokumentem są życzenia od pracowników browaru. Nad zdjęciem przedstawiającym załogę znalazł się napis: „Swemu chlebodawcy serdeczne życzenia składają wdzięczni pracownicy. Skierniewice 27 – VI – 1913”. Pod zdjęciem wymienione są nazwiska pracowników browaru.
Wśród eksponatów bezpośrednio związanych z produkcja piwa najwięcej jest archiwalnych fotografii. Przedstawiają one poszczególne działy browaru: transport (wóz konny i firmowa ciężarówka), podwórko z beczkami, pracownię bednarska, elektrownię czy pracowników browaru przy codziennych zajęciach w zakładzie.
Swoje miejsce na wystawie mają druki i wydawnictwa reklamowe: pocztówki, plakaty i ulotki, reklamy prasowe, a także tłoczone metalowe tablice reklamowe. Ten fragment ekspozycji uzupełniają zdjęcia browaru z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Później większość budynków Browaru Parowego Władysława Strakacza zrównano z ziemią, w ich miejscu wybudowany został dom kultury. Pozostałością po browarze są piwnice – leżakownie, w których mieści się klub Art de Grand.
Z czasów świetności skierniewickiego browaru pochodzą natomiast etykiety – przedwojenne i powojenne, stare butelki, drewniana skrzynka i beczka. Kolekcję uzupełniają firmowe szkła – kufle i szklanki, popielniczki oraz otwieracze do piwa. Jednym z ostatnich eksponatów jest monumentalny portret Władysława Strakacza autorstwa Stefana Norblina.
Wystawie „Władysław Strakacz. Przemysłowiec skierniewicki” towarzyszy rodzaj katalogu – opracowania pod tym samym tytułem. Publikacja zawiera bardzo bogaty materiał ikonograficzny, w sumie ponad pięćdziesiąt reprodukcji dokumentów i zdjęć eksponatów. Poza tym w wydawnictwie umieszczono spis dokumentów, druków ulotnych, orderów, medali i odznaczeń związanych z osobą Władysława Strakacza.
Towarzysząca wystawie publikacja składa się również z kilku części opisowych: „Władysław Strakacz – właściciel Browaru Parowego w Skierniewicach” autorstwa Aleksandry Szaleniec, „Spuścizna po Władysławie Strakaczu (1881 – 1951) – zespół obrazów i rycin” pióra Krystyny Żmuda-Liszewskiej, opracowany przez Małgorzatę Dubrowską tekst „Pamiątki osobiste po Władysławie Strakaczu, przemysłowcu skierniewickim i obywatelu ziemskim”, oraz artykuł „Skierniewickim szlakiem piwnym…” napisany przez Anetę Kapelusz.

Bractwo Piwne