Kręgi lokalne

Łódź


Siedziba główna

Łódź – Łódzki Krąg Lokalny Bractwa Piwnego
Pub The Eclipse Inn

90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 80,

Skład Rady Starszych Kręgu Łódzkiego:

Grzegorz Niedomagała - Przewodniczący  509-344-999, g.niedomagala@bractwopiwne.pl
Elżbieta Karga – Sekretarz
Mariusz Grabarczyk – Skarbnik mariusz.grabarczyk@bractwopiwne.pl
Danuta Tarka - Członek
Marek Lefik - Członek


Spotkania Kręgu Łódzkiego odbywają się w każdy czwartek o 19:00 w pubie The Eclipse Inn przy Piotrkowskiej 80 w Łodzi. W każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywają się zebrania organizacyjne.


« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Wielki Krąg Bractwa Piwnego – sprawozdanie Kręgu Łódzkiego

20.04.2008
Wielki Krąg Bractwa Piwnego – sprawozdanie Kręgu Łódzkiego Wielki Krąg Bractwa Piwnego – sprawozdanie Kręgu Łódzkiego

Obrady zwyczajnego Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego (19 kwietnia 2008) to przede wszystkim sprawozdania. Składali je przedstawiciele Kapituły Bractwa Piwnego, przewodniczący Trybunału oraz Komisji Rewizyjnej, a także Przewodniczący Rad Starszych Kręgów Lokalnych. Poniżej – sprawozdanie Grzegorza Stężały, Przewodniczącego Rady Starszych Kręgu Łódzkiego.

W okresie sprawozdawczym Rada Starszych Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego w Łodzi, działała w następujących składach:

Do dnia 12 maja 2007 w składzie:
1. Marek Suliga - przewodniczący
2. Elżbieta Karga – Kauc - sekretarz
3. Małgorzata Jaros – skarbnik
4. Sławomir Dana - członek
5. Antoni Jaksa - członek


Wielki Krąg Bractwa Piwnego w dniu 12 maja 2007 wybrał Marka Suligę na Wielkiego Mistrza Bractwa Piwnego i w związku z tym zrezygnował on z funkcji Przewodniczącego Rady Starszych Kręgu Łódzkiego. Wybory uzupełniające do Rady odbyły się 23 czerwca 2007 r , i do Rady Starszych został wybrany Grzegorz Stężała, któremu została powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Starszych. Taki skład Rady trwa do dnia dzisiejszego. W okresie sprawozdawczym Krąg Łódzki powiększył się z 52 członków na początku 2007 r, do 66 członków w chwili obecnej.
W okresie sprawozdawczym Rada Starszych zorganizowała:

- wycieczki do browarów polskich
- wycieczki do browarów zagranicznych w Czechach i Niemczech
- wyjazdy na takie imprezy jak: Chmielaki w Krasnymstawie, Oktoberfest w Monachium, Piwo Roku Republiki Czeskiej oraz podjęła ważną inicjatywę opieki nad grobem założyciela browaru łódzkiego, Karola Anstadta, znajdującym się na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.
Przeprowadzono szereg rozmów z prezesem Towarzystwa Opieki Nad Starym Cmentarzem, p. Cezarym Pawlakiem, efektem których było przyznanie Kręgowi Łódzkiemu BP patronatu nad zespołem pomników nagrobnych rodziny Anstadt. Dokument o przyznaniu patronatu przekazał w czasie uroczystości Piwo Roku 2007, w dniu 19 stycznia 2008 r prezes Towarzystwa na ręce Wielkiego Mistrza. Efektem podpisanej umowy będzie udział Kręgu Łódzkiego w odrestaurowaniu pomnika i ogrodzenia grobu. Członkowie Kręgu Łódzkiego będą również brali udział w kweście na Starym Cmentarzu w Dniu Wszystkich Świętych. Wszystkie te działania mają na celu kultywowanie historii łódzkiego browarnictwa jak również, poprzez wszelkiego rodzaju publikacje związane z renowacją grobu, zwiększenie udziału Bractwa w świadomości społecznej.

Nastąpiła też znaczna poprawa w płaceniu składek przez członków kręgu, choć w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia.
W okresie sprawozdawczym Rada Starszych odbyła łącznie 5 posiedzeń protokołowanych, na których: omawiano sprawy bieżące i organizacyjne naszego kręgu, przyjmowano nowych członków w poczet członków Bractwa Piwnego, omawiano organizację planowanych imprez i wycieczek.
Powyższe sprawozdanie Rada Starszych przedkłada Wielkiemu Kręgowi do wiadomości.

Grzegorz Stężała

Przewodniczący Rady Starszych Kręgu Łódzkiego