Kręgi lokalne

Łódź


Siedziba główna

Łódź – Łódzki Krąg Lokalny Bractwa Piwnego
Pub The Eclipse Inn

90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 80,

Skład Rady Starszych Kręgu Łódzkiego:

Grzegorz Niedomagała - Przewodniczący  509-344-999, g.niedomagala@bractwopiwne.pl
Piotr Kołodziejczyk – Sekretarz
Emilia Górecka – Skarbnik
Michał Hartman - Członek ds. Public Relation
 


Spotkania Kręgu Łódzkiego odbywają się w każdy piątek o 19:00 w pubie The Eclipse Inn przy Piotrkowskiej 80 w Łodzi. W każdy pierwszy piątek miesiąca odbywają się zebrania organizacyjne.


« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Toast Kręgu Łódzkiego

04.06.2009

Toast za wolność zamiast tradycyjnego Piwu Cześć! – w ten sposób Krąg Łódzki Towarzystwa Promocji Kultury Piwa Bractwa Piwnego włączył się w akcję Gazety Wyborczej, związaną z dwudziestą rocznicą pierwszych, w części wolnych wyborów. Toast kuflami i szklanicami piwa w siedzibie Bractwa Piwnego, pubie Peron 6 przy Piotrkowskiej 6 w Łodzi, wznieśliśmy 4 czerwca 2009 roku.

Dla Bractwa Piwnego wolność to przede wszystkim fakt, że istniejemy, dzięki prawu do zrzeszania się i rejestrowania organizacji pozarządowych.
To także prawo do zgromadzeń, dzięki któremu możemy spotykać się przy wszelkich okazjach, nie tylko wznosząc rocznicowy toast.
Wolność to przemiana ponurych budek z ciepłym piwem podawanym w wyszczerbionych naczyniach na normalne puby i piwiarnie, sprzedające piwa we właściwej dla danego typu temperaturze i szkle o właściwym kształcie.
Wolność to zmiana struktury własnościowej polskich browarów, z których obecnie część wchodzi w skład ogólnoświatowych korporacji, a część to typowe przedsiębiorstwa rodzinne.
Wolność to codzienna dostępność wszystkich niemal istniejących na świecie typów piwa, jaka zastąpiła prostszy przed dwudziestu laty wybór: zimne czy ciepłe.
Z nastaniem wolności zniknąć mogła większość kolekcji kolorowych puszek po piwie, które stojąc na kuchennych szafkach stawały się synonimami dobrobytu i symbolami marzenia o innym świecie. Ich miejsce zajęły profesjonalne kolekcje piwnych akcesoriów, uzupełniane w całej Europie i świecie.
Wreszcie wolność to możliwość podróżowania, odwiedzania najważniejszych w dziejach piwa miejsc i browarów. To możliwość aktywnego uczestnictwa w pracach Europejskiej Unii Konsumentów Piwa.

Dlatego piwosze z radością spełniają toast za wolność.