Kręgi lokalne

Częstochowa


Częstochowa – Częstochowski Krąg Lokalny Bractwa Piwnego

Adres do siedziby:
Piwarnia al. NMP 31
42-200Częstochowa
 

Skład Rady starszych:Tomasz Gierasiński - Przewodniczący Rady Starszych
Tel. 600 751 005 - t.gierasinski@bractwopiwne.pl

Bartosz Kowalski
- Zastępca Przewodniczącego Rady Starszych
Tel. 663 933 548 - bartkoval@wp.pl

Kamil Szewielewski
- Sekretarz
Tel. 507 161 953 - kamil.szewielewski@gmail.com

Andrzej Grzeliński
- Skarbnik
Tel. 602 311 103 - admiro@interia.pl

Zbyszko Kabziński
- Specjalista ds. PR i kontaktów z mediami
Tel. 604 498 528 - zbyszko.pl@gmail.com

Spotkania – co drugą środę o 18.30

 


« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

VI Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego - zasady zgłoszeń

23.04.2015
VI Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego - zasady zgłoszeń VI Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego - zasady zgłoszeń

Częstochowski Krąg Lokalny BRACTWA PIWNEGO wspólnie z Częstochowską Organizacją Turystyczną organizują VI Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego

R e g u l a m i n
VI Częstochowskiego Konkursu Piw Domowych Bractwa Piwnego
Częstochowa, 20 czerwca 2015 r.

Organizatorzy:
– Częstochowski Krąg Lokalny Towarzystwa Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE
– Częstochowska Organizacja Turystyczna

1. Organizatorzy wyznaczają skład Komisji Konkursowej, której decyzje są ostateczne.
2. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
3. W konkursie wyznaczono 5 kategorii
- American Pale Ale (10A. American Pale Ale - wg BJCP)
- Oktoberfest (03B. Oktoberfest - wg BJCP)
- Wędzone (22B. Other Smoked Beer - wg BJCP)
- Świąteczne ( 21B.Christmas/Winter Specialty Spiced Beer - wg BJCP )
- Piwo niskoalkoholowe . Celem tej kategorii jest popularyzowanie piw o niskiej zawartości alkoholu. Do konkursu piwowarzy mogą zgłaszać smaczne, dobrze pijalne piwa o zawartości alkoholu od 0 do 4 ABV%. Piwa zgłoszone do konkursu zostaną zbadane laboratoryjnie w celu uzyskania dokładnej zawartości alkoholu.
4. Uczestnik może startować w pięciu kategoriach.
5. W każdej kategorii uczestnik może wystawić najwyżej jedno piwo.
6. W przypadku zgłoszenia do konkursu ogółem, tylko jednego piwa w danej kategorii, konkurs w niej nie zostanie rozstrzygnięty, a uczestnik otrzyma upominek.
7. W przypadku zgłoszenia do jednej kategorii powyżej 12 piw organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania wstępnej eliminacji.
8. Imienna lista uczestników zgłaszających piwa do konkursu, zostanie opublikowana na stronie www.bractwopiwne.pl po upłynięciu terminu nadsyłania piw konkursowych.
9. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swego imienia i nazwiska podczas ogłaszania wyników konkursu.
10. Zwycięzca każdej z kategorii zobowiązuje się do upublicznienia receptury zwycięskiego piwa.
11. Uczestnicy mają obowiązek dostarczenia piw konkursowych wraz z wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym w terminie od 18.05.2015 r. do dnia 07.06.2015 r. na adres organizatora :
Andrzej Grzeliński
ul. Waszyngtona 53
42-202 Częstochowa
z dopiskiem „VI CKPDBP”

12. W przypadku osobistego dostarczenia piw do konkursu należy wcześniej ustalić termin odbioru z przedstawicielem organizatorów pod nr tel. 602 311 103.
13. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
14. Piwa Konkursowe oceniać będą dwie niezależne komisje.
Pierwsza - Komisja Branżowa, to osoby, których działalność jest związana z branżą piwowarską.
Druga to Komisja Konsumencka składająca się z osób niezwiązanych z branżą piwowarską.
15. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii ocenione przez Komisję Branżową. Wyróżnione zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii ocenione przez Komisje Konsumencką.
Nagrody specjalne przyznawane przez Komisję Branżową:

Piwo które otrzyma największą liczbę punktów w Komisji Branżowej, ze wszystkich piw zgłoszonych (oprócz piwa w kategorii niskoalkoholowe ) zostanie uwarzone w Browarze Wąsosz, a Piwowar otrzyma możliwość osobistego udziału w warzeniu.

Piwo, zajmujące pierwsze miejsce w kategorii Świateczne zostanie uwarzone w browarze restauracyjnym „Czenstochovia” a Piwowar otrzyma możliwość osobistego udziału w warzeniu. Browar „Czenstochovia” zastrzega sobie możliwość modyfikacji receptury ze względów technologicznych.

16. Członkowie Komisji Konkursowej nie są uczestnikami konkursu.
17. W przypadku dwóch lub więcej piw, które otrzymały identyczną punktację prawo wyboru piwa przysługuje Przewodniczącemu Komisji.
18. Do konkursu należy wystawić piwa jednego rodzaju w ilości jak poniżej :
American Pale Ale        - 3 x 0,5L lub 4x0,33L
Oktoberfest                     - 3 x 0,5L lub 4x0,33L
Wędzone                         - 3 x 0,5L lub 4x0,33L
Świąteczne                     - 3 x 0,5L lub 4x0,33L
Piwo niskoalkoholowe       - 4 x 0,5L lub 5x0,33L

Każda butelka powinna być nieoznakowana (bez trwałej etykiety), Dopuszcza się oznakowanie na kapslu.
19. W konkursie mogą brać udział piwa warzone na bazie słodów, ekstraktów oraz słodów wraz z ekstraktami.
20. Ocena piw będzie anonimowa, a butelki przed konkursem zostaną właściwie zamaskowane.
21. Zwycięzcy otrzymają nagrody w dniu konkursu za wyjątkiem nagród wydawanych bezpośrednio przez sponsorów. W przypadku nieobecności laureatów nagrody zostaną wysłane w przeciągu 14 dni.
22. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do częściowej zmiany powyższego regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.
23. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z "Zasadami Dobrej Praktyki dla Konkursów Piwa" wg PSPD.

Informacji dotyczących wysyłki piwa udziela:
Andrzej Grzeliński (Admiro)
Tel. 602 311 103
ckpdbp@gmail.com

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela
Piotr Turek
Tel. 604 076 084
ckpdbp@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy - TUTAJ

Artykuły związane z VI CKPDBP:
VI Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego – zapowiedź