Kręgi lokalne

Częstochowa


Częstochowa – Częstochowski Krąg Lokalny Bractwa Piwnego

Adres do siedziby:
Piwarnia al. NMP 31
42-200Częstochowa
 

Skład Rady starszych:Tomasz Gierasiński - Przewodniczący Rady Starszych
Tel. 600 751 005 - t.gierasinski@bractwopiwne.pl

Bartosz Kowalski
- Zastępca Przewodniczącego Rady Starszych
Tel. 663 933 548 - bartkoval@wp.pl

Kamil Szewielewski
- Sekretarz
Tel. 507 161 953 - kamil.szewielewski@gmail.com

Andrzej Grzeliński
- Skarbnik
Tel. 602 311 103 - admiro@interia.pl

Zbyszko Kabziński
- Specjalista ds. PR i kontaktów z mediami
Tel. 604 498 528 - zbyszko.pl@gmail.com

Spotkania – co drugą środę o 18.30

 


« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

III Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego - zasady zgłoszeń

16.04.2012
III Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego - zasady zgłoszeń III Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego - zasady zgłoszeń

Częstochowski Krąg Lokalny BRACTWA PIWNEGO wspólnie z Częstochowską Organizacją Turystyczną organizują III Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego w ramach VI Festiwalu Sztuki Kulinarnej - "Aleja Dobrego Smaku", który odbędzie się 17.06.2011r. w Częstochowie.

R e g u l a m i n
III Częstochowskiego Konkursu Piw Domowych Bractwa Piwnego
Częstochowa, 17 czerwca 2012 r.
w ramach
VI Festiwalu Sztuki Kulinarnej – „Aleja Dobrego Smaku"

Organizatorzy:
– Częstochowski Krąg Lokalny Towarzystwa Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE
– Częstochowska Organizacja Turystyczna

1. Organizatorzy wyznaczają skład Komisji Konkursowej, której decyzje są ostateczne.
2. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
3. W konkursie wyznaczono 2 kategorie
– Witbier (16A. Witbier - wg BJCP)
– Pils bohemski (2B. Bohemian Pilsener - wg BJCP)
4. Uczestnik może startować w obu kategoriach.
5. W każdej kategorii uczestnik może wystawić najwyżej jedno piwo.
6. W przypadku zgłoszenia do konkursu ogółem, tylko jednego piwa w danej kategorii, konkurs w niej nie zostanie rozstrzygnięty, a uczestnik otrzyma upominek.
7. W przypadku zgłoszenia do jednej kategorii powyżej 12 piw organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania wstępnej eliminacji.
8. Imienna lista uczestników zgłaszających piwa do konkursu, zostanie opublikowana na stronie www.bractwopiwne.pl po upłynieciu terminu nadsyłania piw konkursowych.
9. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swego imienia i nazwiska podczas ogłaszania wyników konkursu.
10. Zwycięzca każdej z kategorii zobowiązuje się do upublicznienia receptury zwycięskiego piwa.
11. Uczestnicy mają obowiązek dostarczenia piw konkursowych waz z formularzem zgłoszeniowym w termine od 14.05.2012 r. do dnia 04.06.2012r. na adres organizatora :
      Apteka Św. Łukasza
      Łukasz Janiszewski
      ul. Focha 4/6
      42-200 Częstochowa
      z dopiskiem „III CKPDBP”

12. W przypadku osobistego dostarczenia piw do konkursu należy wcześniej ustalić termin odbioru z przedstawicielem organizatorów pod nr tel. 507176706.
13. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
14. Piwa Konkursowe oceniać będą dwie niezależne komisje. Pierwsza - Komisja Branżowa to osoby, których działalność jest związana z branżą piwowarską. Druga to Komisja Konsumencka składająca się z osób niezwiązanych z branża piwowarską.
15. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii ocenione przez Komisję Branżową. Wyróżnione zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii ocenione przez Komisje Konsumencką. Nagrodą specjalną za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Witbier będzie możliwość uwarzenia zwycięskiego piwa w browarze restauracyjnym „Czenstochovia”. Browar „Czenstochovia” zastrzega sobie możliwość niewielkiej modyfikacji receptury ze względów technologicznych.
16. Członkowie Komisji Konkursowej nie są uczestnikami konkursu.
17. W przypadku dwóch lub więcej piw, które otrzymały identyczną punktację prawo wyboru piwa przysługuje Przewodniczącemu Jury.
18. Do konkursu należy wystawić minimum 3 butelki 0,5l lub jako ekwiwalent 4 butelki 0,33l piwa jednego rodzaju. Każda butelka powinna być nieoznakowana (bez trwałej etykiety), Dopuszcza się oznakowanie na kapslu.
19. W konkursie mogą brać udział piwa warzone na bazie słodów, ekstraktów oraz słodów wraz z ekstraktami.
20. Ocena piw będzie anonimowa, a butelki przed konkursem zostaną właściwie zamaskowane.
21. Zwycięzcy otrzymają nagrody w dniu konkursu, za wyjątkiem nagród wydawanych bezpośrednio przez sponsorów. W przypadku nieobecności laureatów nagrody zostaną wysłane w przeciągu 14 dni.
22. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do częściowej zmiany powyższego regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Arkadiusz Michalski (arzy)
Tel. 791715865
ckpdbp@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy - TUTAJ

Artykuły związane z III CKPDBP:
III Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego – zapowiedź