Kalendarium

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Walny Krąg Kręgu Zgierskiego

25.03.2014

Miejsce: Klub AgRafKa, Zgierz, ul. Mielczarskiego 1
Na podstawie § 52 ust. 11 Statutu Bractwa Piwnego, Rada Starszych Zgierskiej Kuźni Piwnej Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego , uprzejmie powiadamia Wszystkich Członków Kręgu Lokalnego, że w dniu 25.03.2014r. (wtorek) o godzinie 19.00 w I terminie albo o godzinie 19.15 w II terminie, w Klubie Agrafka w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 1, odbędzie się Walny Krąg Zgierskiej Kuźni Piwnej.Proponowany porządek obrad.1. Otwarcie obrad, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.2. Wybór prezydium obrad i komisji w zależności od potrzeb i uznania Walnego Kręgu.3. Stwierdzenie prawomocności obrad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Starszych Kręgu Lokalnego za rok 2013.5. Sprawozdanie finansowe Zgierskiej Kuźni Piwnej za rok 2013.5. Udzielenie absolutorium Radzie Starszych.6. Program działania Rady Starszych i Kręgu Lokalnego na następny rok.7. Dyskusja i wolne wnioski.8. Zakończenie obrad