Kalendarium

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Walny Krąg Kręgu Łódzkiego

12.04.2014

Miejsce: The Eclipse Inn, Łódź, ul. Piotrkowska 80
Na podstawie § 52 ust. 11 Statutu Bractwa Piwnego, Rada Starszych Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego w Łodzi, uprzejmie powiadamia Wszystkich Członków Kręgu Lokalnego, że w dniu 12 kwietnia 2014r, (sobota) o godzinie 11.30 w I terminie albo o godzinie 12.00 w II terminie, w pubie The Eclipse Inn w Łodzi, ul. Piotrkowska 80, odbędzie się Walny Krąg Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego w Łodzi.Proponowany porządek obrad.1. Otwarcie obrad, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.2. Wybór prezydium obrad i komisji w zależności od potrzeb i uznania Walnego Kręgu.3. Stwierdzenie prawomocności obrad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Starszych Kręgu Lokalnego.5. Udzielenie absolutorium Radzie Starszych6. Program działania Rady Starszych i Kręgu Lokalnego na następny rok.7. Dyskusja i wolne wnioski.8.Zakończenie obrad