Kalendarium

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Walny Krąg Kręgu Krakowskiego

30.04.2014

Miejsce: Kraków, Piwniczka Kazimierska ul,Dietla 69 .
Na podstawie § 52 ust. 11 Statutu Bractwa Piwnego, Rada Starszych Krakowskiego Kręgu Bractwa Piwnego w Krakowie uprzejmie powiadamia Wszystkich Członków Kręgu Lokalnego, że w dniu 30 ,04,2014 odbędzie się Walny Krąg Krakowskiego oddziału Bractwa Piwnego w Krakowie.Piwniczka Kazimierska ul,Dietla 69 .I termin godz.17,30 II termin 18,00Proponowany porządek obrad.1. Otwarcie obrad, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.2. Wybór prezydium obrad 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Starszych Kręgu Lokalnego.5. Udzielenie absolutorium Radzie Starszych6. Program działania Rady Starszych i Kręgu Lokalnego na następny rok.7. Dyskusja i wolne wnioski. 8.Zakończenie obrad