Kalendarium

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Walny Krąg Kręgu Częstochowskiego

12.04.2014

Miejsce: Piwiarnia, Częstochowa, al. NMP 31
Na podstawie § 52 ust. 11 Statutu Bractwa Piwnego, Rada Starszych Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego w Częstochowie, uprzejmie informuje Wszystkich Członków Kręgu Lokalnego, że w dniu 12 kwietnia 2014r, (sobota) o godzinie 11:30 w I terminie albo o godzinie 12:00 w II terminie, w Piwiarni w Częstochowie, al. NMP 31, odbędzie się Walny Krąg Lokalnego Kręgu Bractwa Piwnego w Częstochowie.Proponowany porządek obrad.1. Otwarcie obrad, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.2. Wybór prezydium obrad i komisji.3. Stwierdzenie prawomocności obrad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Starszych Kręgu Lokalnego.5. Udzielenie absolutorium Radzie Starszych.6. Program działania Rady Starszych i Kręgu Lokalnego na następny rok.7. Dyskusja i wolne wnioski.8. Zakończenie obrad.