Imprezy i Nagrody

Złoty Chmiel« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

ZŁOTY CHMIEL - REGULAMIN

14.04.2008
ZŁOTY CHMIEL - REGULAMIN ZŁOTY CHMIEL - REGULAMIN

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY ZŁOTY CHMIEL

I.Przepisy obowiązujące. 

1). Paragraf 35, ust. 10. Statutu Bractwa Piwnego.
2). Paragraf 52, ust. 2, ppkt. c, Statutu Bractwa Piwnego
3). Punkt 10 rozdziału II Regulaminu Działania Kapituły Bractwa Piwnego
(uchwalony w dniu 02.04.2005 r., przez Wielki Krąg w Krakowie).
4). Punkt 10 rozdziału III Regulaminu Działania Kapituły Bractwa Piwnego
(uchwalony 02.04.2005 r., przez Wielki Krąg w Krakowie).
5). Punkty 13 i 14. ppkt. b, Regulaminu Działania Rady Starszych Kręgu Lokalnego
(uchwalony 29.01.2005 r., przez Kapitułę Bractwa Piwnego w Łodzi).

II.Zasady przyznawania corocznej nagrody ZŁOTY CHMIEL.

§ 1
Nagroda ZŁOTY CHMIEL jest nagrodą przyznawaną w formie medalu osobie fizycznej,
prawnej za działalność na rzecz promocji piwa.

§ 2
W danym roku kalendarzowym jest przyznawana tylko jedna nagroda ZŁOTEGO
CHMIELU.

§ 3
Kandydatów do ZŁOTEGO CHMIELU zgłaszają członkowie Bractwa Piwnego w
poszczególnych Kręgach Lokalnych Bractwa.

§ 4
Rada Starszych Kręgu Lokalnego wybiera kandydata do ZŁOTEGO CHMIELU w
formie uchwały

§ 5
Rady Starszych Kręgów Lokalnych przesyłają do Kapituły Bractwa Piwnego pisemny
wniosek o nadanie nagrody ZŁOTEGO CHMIELU, przedstawiając w nim kandydata do tej nagrody poparty uzasadnieniem.

§ 6
Pisemny wniosek o nadanie nagrody ZŁOTEGO CHMIELU Rady Starszych Kręgów
Lokalnych przedstawiają Kapitule Bractwa najpóźniej do końca trzeciego kwartału roku. w którym ta nagroda jest przyznawana. Kapituła Bractwa rozpatruje wnioski i przyznaje nagrodę w formie uchwały, przedstawiając uzasadnienie do swojego postanowienia. Posiedzenie Kapituły w tej sprawie musi odbyć się do końca października roku w którym przyznawana jest nagroda. O przyznaniu nagrody Kapituła Bractwa powiadamia Kręgi Lokalne i nagrodzonego.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Kapitułę Bractwa Piwnego w Łodzi
dnia 20 listopada 2005 r.

Wersja pdf: uploaded/file/reg_zloty_chmiel.pdf