Imprezy i Nagrody

Restauracyjne piwo roku« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Tytuł Restauracyjne Piwo Roku

02.04.2010

Najwyżej oceniane piwa warzone w browarach restauracyjnych doczekały się własnej, dorocznej nagrody. Kapituła Towarzystwa Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne postanowiła przyznawać tytuł Piwa Restauracyjnego Roku.

Z inicjatywą nagradzania najwyżej ocenianych w danym roku piw z browarów restauracyjnych wyszedł Wielki Mistrz Bractwa Piwnego, Marek Suliga. Idea przyznawania tytułu Restauracyjnego Piwa Roku jest zbliżona do idei tytułu Piwa Roku, jaki od 10 lat Bractwo Piwne przyznaje piwom przemysłowym. W ostatnich latach browarów restauracyjnych działających w Polsce przybywa, ich włodarze i piwowarzy nie wahają się poddawać swoich piw ocenom. Stąd coraz więcej jest też konkursów piwnych, amatorskich i profesjonalnych, podczas których oceniane są piwa restauracyjne.

Zgodnie z przyjętym 27 marca 2010 roku regulaminem, członkowie Bractwa Piwnego nie zamierzają sami oceniać poszczególnych piw warzonych w browarach restauracyjnych. Tytuł przyznawany będzie na podstawie wyników konkursów odbywających się w Polsce i obejmujących dany rok kalendarzowy.

Bractwo Piwne jest przekonane, że ustanowienie tytułu Piwo Restauracyjne Roku jest formą docenienia wysiłku piwowarów i starań pracowników browarów restauracyjnych. Podnosi rangę ich pracy i jej efektów, czyli znakomitych piw. Decyzja o przyznawaniu dorocznego tytułu może także przyczynić się do podniesienia rangi konkursów piwnych, których wyniki brane będą pod uwagę przy wyłanianiu Restauracyjnego Piwa Roku.

Tytuł przyznawany będzie razem z należnym piwom przemysłowym tytułem Piwa Roku, po raz pierwszy wspólnie choć niezależnie nagradzane będą w ten sposób piwa przemysłowe i restauracyjne oceniane w roku 2010.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU RESTAURACYJNE PIWO ROKU
§ 1
.
Tytuł RESTAURACYJNE PIWO ROKU przyznaje Kapituła Bractwa Piwnego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w formie uchwały.
§ 2.
Tytuł RESTAURACYJNE PIWO ROKU otrzymuje piwo warzone w browarze restauracyjnym, które we wszystkich konkursach piwnych (kiperskich i konsumenckich) oraz plebiscytów odbywających się w Polsce i obejmujących dany rok kalendarzowy, zdobędzie największą ilość „dużych” punktów.
§ 3.
Pod uwagę brane są jedynie produkty warzone w browarach restauracyjnych.
§ 4.
Punkty „duże” otrzymuje dane piwo według następującej zasady:
- za zajęcie pierwszego miejsca – 3 punkty,
- za zajęcie drugiego miejsca – 2 punkty,
- za zajęcie trzeciego miejsca – 1 punkt.
§ 5.
W przypadku, kiedy w danym roku taką samą ilość „dużych” punktów zdobędzie więcej niż jedno piwo, decydującą rolę w rozstrzygnięciu konkursu odgrywać będą „małe” punkty.
§ 6.
„Małe” punkty są odzwierciedleniem sumarycznej ilości punktów uzyskanych w poszczególnych konkursach.
§ 7.
Przy nadawaniu tytułu RESTAURACYJNE PIWO ROKU pod uwagę brane są tylko takie konkursy, które gwarantują fachowy skład komisji nadzorującej.


Niniejszy regulamin został uchwalony przez Kapitułę Towarzystwa Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne w dniu 27 marca 2010 roku.

 O innych decyzjach Kapituły czytaj także:

Nowości w Bractwie Piwnym

Bractwo Piwne w Olsztynie

Tytuł Domowy Piwowar Roku