Imprezy i Nagrody

Restauracyjne piwo roku« poprzedni  |  powrót do listy  | 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU RESTAURACYJNE PIWO ROKU

27.03.2010

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU RESTAURACYJNE PIWO ROKU
§ 1.
Tytuł RESTAURACYJNE PIWO ROKU przyznaje Kapituła Bractwa Piwnego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w formie uchwały.
§ 2.
Tytuł RESTAURACYJNE PIWO ROKU otrzymuje piwo warzone w browarze restauracyjnym, które we wszystkich konkursach piwnych (kiperskich i konsumenckich) oraz plebiscytów odbywających się w Polsce i obejmujących dany rok kalendarzowy, zdobędzie największą ilość „dużych” punktów.
§ 3.
Pod uwagę brane są jedynie produkty warzone w browarach restauracyjnych.
§ 4.
Punkty „duże” otrzymuje dane piwo według następującej zasady:
- za zajęcie pierwszego miejsca – 3 punkty,
- za zajęcie drugiego miejsca – 2 punkty,
- za zajęcie trzeciego miejsca – 1 punkt.
§ 5.
W przypadku, kiedy w danym roku taką samą ilość „dużych” punktów zdobędzie więcej niż jedno piwo, decydującą rolę w rozstrzygnięciu konkursu odgrywać będą „małe” punkty.
§ 6.
„Małe” punkty są odzwierciedleniem sumarycznej ilości punktów uzyskanych w poszczególnych konkursach.
§ 7.
Przy nadawaniu tytułu RESTAURACYJNE PIWO ROKU pod uwagę brane są tylko takie konkursy, które gwarantują fachowy skład komisji nadzorującej.


Niniejszy regulamin został uchwalony przez Kapitułę Towarzystwa Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne w dniu 27 marca 2010 roku.