Imprezy i Nagrody

Piwo roku« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Regulamin tytułu PIWO ROKU

03.03.2010

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU I MEDALU PIWO ROKU

§ 1.

Tytuł i medal PIWO ROKU przyznaje Kapituła Bractwa Piwnego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w formie uchwały.

§ 2.

Tytuł i medal PIWO ROKU otrzymuje piwo, które we wszystkich konkursach piwnych (kiperskich i konsumenckich) oraz plebiscytów odbywających się w Polsce i obejmujących dany rok kalendarzowy, zdobędzie największą ilość „dużych” punktów.

§ 3.

Pod uwagę brane są jedynie produkty warzone w browarach mających prawo do produkcji i dystrybucji piwa, z wyłączeniem browarów restauracyjnych.

§ 4.

Punkty „duże” otrzymuje dane piwo według następującej zasady:
- za zajęcie pierwszego miejsca – 3 punkty,
- za zajęcie drugiego miejsca – 2 punkty,
- za zajęcie trzeciego miejsca – 1 punkt.

§ 5.

W przypadku, kiedy w danym roku taką samą ilość „dużych” punktów zdobędzie więcej niż jedno piwo, decydującą rolę w rozstrzygnięciu konkursu odgrywać będą „małe” punkty.

§ 6.

„Małe” punkty są odzwierciedleniem sumarycznej ilości punktów uzyskanych w poszczególnych konkursach.

§ 7.

Przy nadawaniu tytułu i medali PIWO ROKU pod uwagę brane są tylko takie konkursy, które gwarantują fachowy skład komisji nadzorującej.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Kapitułę Towarzystwa Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne w dniu 20.11.2005 roku, znowelizowany w dniu 31.05.2009 roku.

Wersja pdf: uploaded/file/reg_przyz_piwo_roku.pdf