Imprezy i Nagrody

Mikrobrowar roku« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

MIKROBROWAR ROKU - REGULAMIN

14.04.2008
MIKROBROWAR ROKU - REGULAMIN MIKROBROWAR ROKU - REGULAMIN

Zasady i Regulamin przyznawania tytułu Mikrobrowar ROKU

§ 1
Tytuł Mikrobrowar Roku przyznawany jest browarom restauracyjnym działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie brane będą pod uwagę poniższe kryteria:
- oferują piwa wysokiej jakości, tzn. – piwa mieszczą się w normach przewidzianych w standardach danego typu;
- oferują piwa „na wynos” – np. w butelkach lub beczkach;
- warzą przynajmniej jeden typ piwa poza lagerem;
- warzą piwa sezonowe (świąteczne, marcowe itd.);
- stroje obsługi nawiązują do charakteru lokalu;
- piwa podawane są w szkle właściwym dla poszczególnych typów, najlepiej opatrzonym emblematami browaru restauracyjnego, na firmowych waflach;
- organizują akcje promocyjne związane ze sprzedażą piwa;
- umożliwiają zakup akcesoriów piwnych opatrzonych logo mikrobrowaru;
- istnieje możliwość zwiedzania produkcyjnej części browaru, organizowane są pokazy warzenia;
- istnieje możliwość zamówienia posiłku (kuchnia na miejscu);
- dostępna jest informacja o poszczególnych warzonych przez mikrobrowar piwach.

§ 2
Konkurs nie obejmuje lokali, w których nie jest warzone piwo.
§ 3
W danym roku kalendarzowym jest przyznawany tylko jeden tytuł Mikrobrowar Roku
§ 4
Kandydatów do tytułu Mikrobrowar Roku, wraz z pisemnym uzasadnieniem, zgłaszają członkowie Bractwa Piwnego bezpośrednio do Kapituły Bractwa Piwnego. Wnioski przyjmowane są do końca pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego.
§ 5
Kapituła Bractwa Piwnego dokonuje wyboru Mikrobrowaru Roku w formie uchwały, w ciągu miesiąca od zakończenia okresu przyjmowania zgłoszeń.
§ 6
Nadanie tytułu i wręczenie medalu oraz dyplomu Mikrobrowar Roku następuje w siedzibie browaru restauracyjnego, w terminie uzgodnionym z właścicielem lub zarządcą.
§ 7
W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Kapituła Bractwa Piwnego.

Regulamin zatwierdzony przez Kapitułę Bractwa Piwnego podczas posiedzenia w dniu 21.02.2008 w Łodzi