Imprezy i Nagrody

Gospoda roku« poprzedni  |  powrót do listy  | 

REGULAMIN GOSPODA ROKU

05.04.2008

Zasady i Regulamin przyznawania tytułu Gospoda ROKU

§ 1
Nagroda Gospoda Roku jest nagrodą przyznawaną lokalom, które w ciągu sześciu miesięcy spełniają poniższe kryteria:
- min. 3 typy piwa (np.: pils, stout, pszeniczne, porter itd.);
- w tym min. 2 nalewaki z piwem;
- min. 1 nalewak z piwem regionalnym;
- jakość i sposób serwowania piwa (temp. szkło itp.);
- kompetentna obsługa (znajomość serwowanych piw, pomoc w zamówieniu itp.);
- atmosfera - wystrój, muzyka;
- czystość i higiena;
- właściciel (użytkownik) lokalu wyraża zgodę na udział w konkursie.

§ 2
Konkurs nie obejmuje browarów restauracyjnych
§ 3
W danym roku kalendarzowym jest przyznawana tylko jedna nagroda Gospoda Roku
§ 4
Kandydatów do Gospody Roku zgłaszają członkowie Bractwa Piwnego w poszczególnych Kręgach Lokalnych Bractwa.
§ 5
Rada Starszych Kręgu Lokalnego jednego wybiera kandydata do Gospody Roku w formie uchwały.
§ 6
Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o nadanie nagrody Gospoda Roku za dany rok Rady Starszych Kręgów Lokalnych przedstawiają Kapitule Bractwa Piwnego najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku następnego. Kapituła Bractwa Piwnego rozpatruje wnioski i przyznaje nagrodę w formie uchwały, przedstawiając uzasadnienie swojego postanowienia. Posiedzenie Kapituły w tej sprawie musi odbyć się najpóźniej do końca maja roku, w którym przyznawana jest nagroda. O przyznaniu nagrody Kapituła Bractwa Piwnego powiadamia Kręgi Lokalne Bractwa.

§ 7
Kapituła Bractwa z przedstawicielami Kręgu Lokalnego, który wytypował Gospodę Roku wręcza okolicznościowy dyplom właścicielom (użytkownikom) gospody.

§ 8
W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Kapituła Bractwa Piwnego.

Regulamin zatwierdzony przez Kapitułę Bractwa Piwnego podczas posiedzenia w dniu 04.06.2007 w Łodzi

Wersja pdf: uploaded/file/reg_gospoda_roku.pdf