Imprezy i Nagrody

Gospoda roku« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

REGULAMIN GOSPODA ROKU

29.12.2014

 Zasady i Regulamin przyznawania tytułu Gospoda ROKU

§ 1
Nagroda Gospoda Roku jest nagrodą przyznawaną lokalom, które w ciągu sześciu miesięcy spełniają poniższe kryteria:
- min. 3 typy piwa (np.: pils, stout, pszeniczne, porter itd.);
- w tym min. 2 nalewaki z piwem;
- min. 1 nalewak z piwem regionalnym;
- jakość i sposób serwowania piwa (temp. szkło itp.);
- kompetentna obsługa (znajomość serwowanych piw, pomoc w zamówieniu itp.);
- atmosfera - wystrój, muzyka;
- czystość i higiena;
- właściciel (użytkownik) lokalu wyraża zgodę na udział w konkursie.

§ 2
Konkurs nie obejmuje browarów restauracyjnych

§ 3
W danym roku kalendarzowym jest przyznawana tylko jedna nagroda Gospoda Roku

§ 4
Kandydatów do tytułu Gospoda Roku, wraz z pisemnym uzasadnieniem, zgłaszają członkowie Bractwa Piwnego bezpośrednio do Kapituły Bractwa Piwnego. Wnioski przyjmowane są do końca roku kalendarzowego za który tytuł jest przyznawany.

§ 5
Kapituła Bractwa Piwnego dokonuje wyboru Gospody Roku w formie uchwały, w ciągu miesiąca od zakończenia okresu przyjmowania zgłoszeń.

§ 6
Nadanie tytułu i wręczenie dyplomu Gospoda Roku powinno nastąpić w siedzibie lokalu w terminie uzgodnionym z właścicielem lub zarządcą, lub w innym miejscu podczas imprez organizowanych przez Kapitułę Bractwa Piwnego.

§ 7
W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Kapituła Bractwa Piwnego.

Regulamin zatwierdzony przez Kapitułę Bractwa Piwnego podczas posiedzenia w dniu 04.06.2007 w Łodzi wraz z późniejszymi zmianami (29.03.2014 r)