Imprezy i Nagrody

Domowy Piwowar Roku« poprzedni  |  powrót do listy  | 

Tytuł Domowy Piwowar Roku

02.04.2010

Najwyżej oceniani piwowarzy domowi doczekali się własnej, dorocznej nagrody. Kapituła Towarzystwa Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne postanowiła przyznawać tytuł Domowego Piwowara Roku.

Z inicjatywą nagradzania najczęściej i najwyżej ocenianych w danym roku twórców piw domowych Kanclerz Bractwa Piwnego, Arkadiusz Michalski. Idea przyznawania tytułu Domowego Piwowara Roku służy docenieniu roli piwowarstwa domowego i przedstawicieli tego coraz większego ruchu społecznego w kształtowaniu piwnej świadomości Polaków. W ostatnich latach piwowarów domowych, nie wahających się poddać swoich piw ocenom, przybywa. Stąd coraz więcej jest też konkursów, podczas których oceniane są piwa restauracyjne.

Zgodnie z przyjętym 27 marca 2010 roku regulaminem, członkowie Bractwa Piwnego nie zamierzają sami oceniać efektów pracy poszczególnych piwowarów domowych. Tytuł przyznawany będzie na podstawie wyników konkursów odbywających się w Polsce i obejmujących dany rok kalendarzowy.

Bractwo Piwne jest przekonane, że ustanowienie tytułu Piwowar Domowy Roku jest formą docenienia wysiłku piwowarów domowych i ich starań na rzecz popularyzacji kultury piwa i różnorodności stylów piwa. Decyzja o przyznawaniu dorocznego tytułu może także przyczynić się do podniesienia rangi konkursów piwnych, których wyniki brane będą pod uwagę przy wyłanianiu Piwowara Domowego Roku.

Tytuł, którego adresatem zawsze będzie konkretna osoba, przyznawany będzie razem z należnym promotorom kultury piwnej tytułem Złoty Chmiel. Po raz pierwszy wspólnie choć niezależnie nagradzane będą w ten sposób osoby działające na różnych polach krzewienia kultury piwnej już w 2010 roku.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU DOMOWY PIWOWAR ROKU

§ 1.

Tytuł DOMOWY PIWOWAR ROKU przyznaje Kapituła Bractwa Piwnego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w formie uchwały.

§ 2.

Tytuł DOMOWY PIWOWAR ROKU otrzymuje polski piwowar, którego piwa wystawione w konkursach piw domowych odbywających się w Polsce i obejmujących dany rok kalendarzowy, zdobędą największą ilość „dużych” punktów.

§ 4.

Punkty „duże” otrzymuje piwowar, którego piwo zajęło odpowiednie miejsce w konkursie piw domowych według następującej zasady:
- za zajęcie pierwszego miejsca – 5 punktów,
- za zajęcie drugiego miejsca – 4 punkty,
- za zajęcie trzeciego miejsca – 3 punkty,
- za zajęcie czwartego miejsca – 2 punkty,
- za zajęcie piątego miejsca – 1 punkt.

§ 5.

W przypadku, kiedy w danym roku taką samą ilość „dużych” punktów zdobędzie więcej niż jeden piwowar, decydującą rolę w rozstrzygnięciu konkursu odgrywać będą „małe” punkty uzyskane przez jego piwo wystawione w konkursie piw domowych.

§ 6.

„Małe” punkty są odzwierciedleniem sumarycznej ilości punktów uzyskanych w poszczególnych konkursach piw domowych.

§ 7.

Przy nadawaniu tytułu DOMOWY PIWOWAR ROKU pod uwagę brane są tylko takie konkursy piw domowych, które gwarantują fachowy skład komisji nadzorującej.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Kapitułę Towarzystwa Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne w dniu 27 marca 2010 roku.

O innych decyzjach Kapituły czytaj także:

Nowości w Bractwie Piwnym

Bractwo Piwne w Olsztynie

Tytuł Restauracyjne Piwo Roku