Bractwo piwne

Kapituła, Komisja Rewizyjna, Trybunał


Bractwo Piwne działa w oparciu o Kręgi Lokalne – oddziały terenowe. Siedzibą władz centralnych Bractwa Piwnego jest Łódź. 

Władze Bractwa Piwnego podczas kadencji 2017 - 2019 mają następujący skład :

 

KAPITUŁA BRACTWA PIWNEGO

Wielki Mistrz Bractwa Piwnego - Marcin Olczyk - 609294510 - wielkimistrz@bractwopiwne.pl
Kanclerz - Sara Nabrdalik
Skarbnik - Kamil Jaworski
Pisarz - Grzegorz Niedomagała - 509344999 - g.niedomagala@bractwopiwne.pl
Członek do spraw marketingu - Artur Cieślak
Członek ds. prawnych - Kamil Szewielewski
Członek do spraw EBCU - Zbyszko Kabziński   TRYBUNAŁ BRACTWA PIWNEGO

Grzegorz Stężała - Przewodniczący Trybunału - 602689835 - stezalag@wp.pl
Adam Ciesielski - Z-cz Przewodniczącego Trybunału
Adam Kuźmicki - Sekretarz Trybunału
Piotr Baranowski - Członek Trybunału
Krzysztof Sarnecki - Członek Trybunału


KOMISJA REWIZYJNA BRACTWA PIWNEGO
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Daria Zając 503-836-200
komisja.rewizyjna@bractwopiwne.pl

Małgorzata Roślak-Olczyk - Zastępca przewodniczącej
Agnieszka Wajss - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Danuta Tarka - Członek Komisji Rewizyjnej