Bractwo piwne

Kapituła, Komisja Rewizyjna, Trybunał


Bractwo Piwne działa w oparciu o Kręgi Lokalne – oddziały terenowe. Siedzibą władz centralnych Bractwa Piwnego jest Łódź. 

Władze Bractwa Piwnego podczas kadencji od 2023 mają następujący skład :

 

KAPITUŁA BRACTWA PIWNEGO

W trakcie aktualizacji


TRYBUNAŁ BRACTWA PIWNEGO

W trakcie aktualizacji


KOMISJA REWIZYJNA BRACTWA PIWNEGO

W trakcie aktualizacji