Bractwo piwne

Kapituła, Komisja Rewizyjna, Trybunał


Bractwo Piwne działa w oparciu o Kręgi Lokalne – oddziały terenowe. Siedzibą władz centralnych Bractwa Piwnego jest Łódź. 

Władze Bractwa Piwnego podczas kadencji 2016 - 2019 mają następujący skład :

 

KAPITUŁA BRACTWA PIWNEGO

Wielki Mistrz Bractwa Piwnego - Krzysztof Jóźwiak - 501129064 -wielkimistrz@bractwopiwne.pl
Kanclerz - Marcin Olczyk
Skarbnik - Kamil Jaworski
Pisarz - Julia Lis
Rzecznik - Zbyszko Kabziński - 604498528 - zbyszko@bractwopiwne.pl
Kamil Szewielewski - członek ds. prawnych
Sara Nabrdalik - członek ds. EBCU


TRYBUNAŁ BRACTWA PIWNEGO

Grzegorz Stężała - Przewodniczący Trybunału - 602689835 - stezalag@wp.pl
Adam Ciesielski - Z-cz Przewodniczącego Trybunału
Adam Kuźmicki - Sekretarz Trybunału
Piotr Baranowski - Członek Trybunału
Krzysztof Sarnecki - Członek Trybunału


KOMISJA REWIZYJNA BRACTWA PIWNEGO
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Daria Zając 503-836-200
komisja.rewizyjna@bractwopiwne.pl
Jarosław Wychowaniec - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Waiss - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Sławomir Dana - Członek Komisji Rewizyjnej
Ewa Wesołowska - Członkini Komisji Rewizyjnej