Bractwo piwne

EBCU


Cele EBCU:


Promocja europejskiej kultury piwnej
Promocja tradycyjnych gatunków piwa
Promocja różnorodności i zapewnienie klientom możliwości wyboru 
Poprawa wizerunku piwa jako napoju w Europie
Reprezentowanie interesów konsumentów 

Priorytetem EBCU jest zapewnienie konkurencji i wyboru na europejskim rynku piwa.


Zapobiegać nadużyciom dokonywanym przez browary, , które osłabiają uczciwą konkurencję i ograniczają klientom wybór
Wspierać nowe browary w ich staraniach wejścia na rynek
Starać się usunąć bariery pozaprawne, które ograniczają klientom wybór
Zapewnić małym browarom ochronę przed nadużyciami w polityce recyklingu i ponownego użycia opakowań, które ograniczałyby im rynek
Zachować tradycyjne gatunki piwa

Podatki
Walczyć z nierównością podatkową w obrębie jednolitego rynku
Wspierać redukcję obciążeń podatkowych dla małych browarów

Wzmacnianie pozycji klienta
Promować wyszczególnienie składu na każdym produkcie
Promocja efektywnego prawodawstwa zapewniającego konsumentom otrzymanie towaru deklarowanej i wysokiej jakości oraz odpowiedniej ilości 
Wspierać inicjatywy wspierające kulturalne i odpowiedzialne spożycie piwa

Najważniejsze fakty
Piwo było warzone w Europie od ponad 2000 lat
Piwo jest naturalnym i zdrowym produktem wytwarzanym z jęczmienia, chmielu, drożdży i wody
Europa jest eksporterem netto piwa
Badania dowodzą, że umiarkowane spożycie piwa może przynieść korzyści dla zdrowia
Warzenie piwa zapewnia ponad 2 miliony miejsc pracy w całej Europie.

 

Kontakt do reprezentanta przy EBCU w Bractwie Piwnym:

ebcu@bractwopiwne.pl


« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Mityng EBCU

15.04.2005

Ustalenie dokładnego terminu i miejsca kolejnego spotkania piwoszy europejskich to jeden z najważniejszych punktów 31 Mityngu EBCU. Europejska Unia Konsumentów Piwa spotyka się w sobotę (16.04.2005) w okolicach Amsterdamu.
W spotkaniu EBCU uczestniczą dwaj przedstawiciele Bractwa Piwnego: Krzysztof Piguła, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Marek Suliga, przewodniczący Rady Starszych Kręgu Łódzkiego i członek Kapituły. Dla Bractwa Piwnego bardzo istotnym punktem obrad jest zatwierdzenie terminu i miejsca kolejengo Mityngu. Jesienią piwosze z kilkunastu organizacji zrzeszonych w ramach Europejskiej Unii Konsumentów Piwa spotkają się w Polsce. Prawdopodobnie będzie to ostatnie spotkanie w kraju, z którego pochodzi organizacja tworząca EBCU. Począwszy od przyszłego roku zjazdy piwoszy europejskich mają odbywać się na zmianę w Pradze i w Brukseli. Jedną z atrakcji holenderskiego spotkania jest festiwal bocków.
Obecny Mityng EBCU nieprzypadkowo zorganizowany został w Holandii. Tamtejsza organizacja piwoszy - PINT - obchodzi właśnie swoje 25-lecie.
Bractwo Piwne