Bractwo piwne

EBCU


Cele EBCU:


Promocja europejskiej kultury piwnej
Promocja tradycyjnych gatunków piwa
Promocja różnorodności i zapewnienie klientom możliwości wyboru 
Poprawa wizerunku piwa jako napoju w Europie
Reprezentowanie interesów konsumentów 

Priorytetem EBCU jest zapewnienie konkurencji i wyboru na europejskim rynku piwa.


Zapobiegać nadużyciom dokonywanym przez browary, , które osłabiają uczciwą konkurencję i ograniczają klientom wybór
Wspierać nowe browary w ich staraniach wejścia na rynek
Starać się usunąć bariery pozaprawne, które ograniczają klientom wybór
Zapewnić małym browarom ochronę przed nadużyciami w polityce recyklingu i ponownego użycia opakowań, które ograniczałyby im rynek
Zachować tradycyjne gatunki piwa

Podatki
Walczyć z nierównością podatkową w obrębie jednolitego rynku
Wspierać redukcję obciążeń podatkowych dla małych browarów

Wzmacnianie pozycji klienta
Promować wyszczególnienie składu na każdym produkcie
Promocja efektywnego prawodawstwa zapewniającego konsumentom otrzymanie towaru deklarowanej i wysokiej jakości oraz odpowiedniej ilości 
Wspierać inicjatywy wspierające kulturalne i odpowiedzialne spożycie piwa

Najważniejsze fakty
Piwo było warzone w Europie od ponad 2000 lat
Piwo jest naturalnym i zdrowym produktem wytwarzanym z jęczmienia, chmielu, drożdży i wody
Europa jest eksporterem netto piwa
Badania dowodzą, że umiarkowane spożycie piwa może przynieść korzyści dla zdrowia
Warzenie piwa zapewnia ponad 2 miliony miejsc pracy w całej Europie.

 

Kontakt do reprezentanta przy EBCU w Bractwie Piwnym:

ebcu@bractwopiwne.pl


« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Manifest EBCU 2009 – 2014

07.05.2009
Manifest EBCU 2009 – 2014 Manifest EBCU 2009 – 2014

Podczas Wiosennego Mityngu Europejskiej Unii Konsumentów Piwa EBCU w Goeteborgu (25.04.2009) przedstawiciele organizacji członkowskich, także Bractwa Piwnego, przyjęli nowy Manifest na lata 2009-2014. Przyjęcie Manifestu w tym właśnie momencie wiąże się oczywiście ze zbliżającymi się wyborami do europarlamentu, a sam dokument w sposób jednoznaczny adresowany jest głownie do przyszłych eurodeputowanych. Dla Bractwa Piwnego szczególnie istotny jest zaproponowany przez naszą organizację zapis o konieczności prawnego usankcjonowania sposobu informowania konsumentów o rzeczywistym miejscu warzenia piwa.

„Nie ma niczego lepszego, stworzonego przez człowieka, co przysparzałoby tyle szczęścia jak dobra tawerna lub gospoda”

dr Samuel Johnson

 

Manifest EBCU 2009 – 2014

EBCU jest federacją 13 narodowych organizacji konsumenckich piwa w całej Europie, założoną w 1990 r. przez połączenie organizacji o łącznej liczbie ponad 120 000 członków, reprezentujących interesy i poglądy konsumentów piwa z całej Europy. EBCU uważa, że piwo – jeden z tradycyjnych napojów – jest częścią naszego dziedzictwa i zasługuje na wsparcie Unii Europejskiej. 


Piwo i Europa

Piwo było warzone w Europie od wielu tysięcy lat, co stanowi ważny wkład społeczny. Piwo jest również tradycyjnym napojem w całej Europie. EBCU uważa, że istnieje kilka kluczowych kwestii, które zasługują na uwagę Unii Europejskiej.

Konsumpcja piwa

Jak wielokrotnie udowodniono, umiarkowane spożycie alkoholu ma korzystny wpływ na zdrowie.
Średnia spożycia alkoholu wykazuje tendencję spadkową w UE w ostatnich latach i EBCU uważa, że najlepszym sposobem walki z alkoholizmem jest objęcie działaniami prewencyjnymi tych, którzy alkoholu nadużywają.

Wsparcie dla wspólnot skupionych wokół pubów i barów

Wspólnoty w pubach i barach spełniają ważne funkcje dla swoich lokalnych społeczności. Nadzorują środowiska, w których egzystują i przyczyniają się do umacniania spójności społecznej.
 

Równe traktowanie piwa i wina

Piwo jest takim samym produktem rolnym jak wino, ale jest traktowany przez Unię Europejską jako produkt przemysłowy. W wyniku tego browary i konsumenci piwa są nierówno traktowani w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej. To musi się zmienić!

Bardzo duże kwoty są przeznaczone na wsparcie przemysłu winiarskiego. W 2009 r. łączny budżet wsparcia na ten cel w całej Unii Europejskiej (18 państw członkowskich) wyniósł
1 500 000 000 i liczba ta wzrośnie w ciągu kolejnych lat.

Plantatorzy chmielu, jęczmienia, producenci słodu i browary powinny mieć możliwość otrzymywania podobnego wsparcia i liczyć na podobną akcję promowania piwa jak producenci wina.


Miejsce Piwa w Unii Europejskiej

Piwo jest naturalnym i narodowym napojem w wielu państwach członkowskich UE. Powinno mu się nadać odpowiednie znaczenie w UE. Wszyscy oficjalni przedstawiciele i Komisje Parlamentarne przy wszelkich okazjach powinny odnosić się do piwa z uznaniem podobnym jak dla innych napojów, takich jak wino.

Ochrona środowiska

Europejskie browary w ostatnich latach ogromnie zmniejszyli ilość wytwarzanego CO2 i zainicjowały wiele ekologicznych inicjatyw.
EBCU wspiera wykorzystanie butelek zwrotnych, położenie nacisku na recycling i zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego przez producentów, dostawców i konsumentów piwa.

A co może Unia Europejska?

W celu zachowania i propagowania rozsądnego podejścia do spożycia piwa w Europie, EBCU określiło kilka kluczowych zagadnień. Chcielibyśmy poprosić Cię o poparcie tych kwestii, żeby pomóc zachować i propagować w Europie tradycję warzenia piwa i dziedzictwo kulturowe oraz wesprzeć dobrze działające puby i bary piwne, a tym samym chronić prawa konsumentów.

Zapobieganie nadużyciu alkoholu

Unia Europejska powinna dokonać przeglądu swoich strategii ograniczania szkodliwych skutków spożywania alkoholu w celu:
• zachęcania do spożywania alkoholu w pubach i barach, gdzie presja ceny i nadzoru przez wykwalifikowany personel zmniejsza ryzyko nadużywania alkoholu;
• wspieranie inicjatyw edukacyjnych, które podkreślają pozytywne, jak i negatywne aspekty spożywania alkoholu. Badania wyraźnie wskazują, że umiarkowane spożycie alkoholu może przynieść korzyści dla zdrowia i socjalizację ludzi w pubach i barach sprzyjając szczęściu osobistemu i dobremu samopoczuciu;
• skupienie się na edukacji, leczeniu i wsparciu dla nadużywającej alkoholu i działającej nieodpowiedzialnie mniejszoci.
 

Uporządkowane i rozsądne podejście do opodatkowania piwa

Unia Europejska powinna przystąpić do realizacji planów zezwolenia państwom członkowskim na wprowadzenie niższego podatku VAT na posiłki sprzedawane w pubach i barach. Plany te powinny także zostać rozszerzone na umożliwienie wprowadzenia niższej stawki VAT na piwo sprzedawane i spożywane w pubach i barach.

Unia Europejska powinna ochronić małe browary poprzez system, który pozwala państwom członkowskim na zmniejszenie podatku akcyzowego od piwa z małych browarów o 50%. Obecnie 18 państw członkowskich dysponuje systemem obniżonej akcyzy dla małych browarów, pozwalając im na konkurowanie z dużymi międzynarodowymi koncernami browarniczymi.

Unia Europejska powinna podjąć działania w celu zmniejszenia wysokiej akcyzy i innych podatków na piwo w państwach członkowskich w celu uniknięcia zaburzeń w handlu transgranicznym i przemytu.

Unia Europejska powinna dążyć do zapewnienia, że opodatkowanie piwa następuje w sposób rozsądny w porównaniu do innych napojów alkoholowych.

Unia Europejska powinna umożliwić państwom członkowskim możliwość naliczania niższych stawek podatku akcyzowego na piwo nalewane, sprzedawane i spożywane w lokalach posiadających koncesję.

Piwo - naturalny produkt rolny

Unia Europejska powinna zapewnić producentom słodu jęczmiennego i plantatorom chmielu ten sam poziom wsparcia finansowego, jaki otrzymują winnice i producenci winogron.

Informacja dla konsumenta

Unia Europejska powinna uniemożliwić producentom napojów alkoholowych unikania umieszczeania na etykiecie składników produktu. Unia Europejska powinna zapewnić, że konsumenci otrzymają informacje wystarczające do dokonania świadomego wyboru tego, co piją. Unia Europejska powinna ustanowić prawo tak, żeby na etykietach produktów umieszczano rzeczywiste miejsce warzenia piwa a nie tylko jego markę. Powinno się umożliwić konsumentom, dokonanie wyboru piwa w oparciu o to, czy rzeczywiście jest ono produkowane lokalnie lub regionalnie.

Ekologiczne przemysł browarniczy

Unia Europejska powinna zapewnić pomoc finansową dla małych i średnich browarów, aby umożliwić im bardziej energooszczędną produkcję.

Monopole alkoholowe

Unia Europejska powinna działać przeciwko państwym monopolom alkoholowym ograniczającym konsumentom swobodę wyboru.

 

 

 

 

 

 

Browarnictwo – fakty i liczby
 

• Piwo było warzone w Europie od ponad 3.000 lat
• Liczba browarów w UE przekracza 3000
• Browary Unii Europejskiej produkują 416 000 000 hektolitrów piwa rocznie
• Produkcja i dystrybucja piwa daje zatrudnienie ponad 750 000 ludzi w całej UE
• Warzenia piwa daje dla gospodarki europejskiej przychód roczny w wysokości 57 500 000 000 Euro
• Państwa członkowskie otrzymują co najmniej 39 000 000 000 Euro rocznie z tytułu podatków
• 50% chmielu na świecie jest produkowane w Europie.
 

Wicej informacji na temat warzenia piwa, w danym kraju można uzyskać od lokalnych organizacji konsumenckich na rzecz piwa, szczegóły poniżej:

Austria : BierIG
www.bierig.org

Belgium : Zythos
www.zythos.be

Czech Republic : Sdruzeni Prtel Piva
www.pratelepiva.cz

Denmark : Danske 0lentusiaster
www.ale.dk

Finland : Olutiiitto
www.olutJiitto.fi


The Netheriands: PINT
www pint.nl

Norway: NOR0L
www.nor-ale.org

Poland: Bractwo Piwne
www.bractwopiwne.pl

Sweden: Svenska Orframjandet
www.svenscaolframjandet.se

Switzerland : Association des Buveurs d'Orges
www.abo-ch.org

France : ATPUB
www.atpub.org

United Kingdom : CAM RA
www.camra.org.uk

Italy : Unionbirrai
www.unionbirrai.com
 

 

EBCU uważa, że piwo – jeden z tradycyjnych napojów – jest częścią naszego dziedzictwa i zasługuje na wsparcie Unii Europejskiej.

"Z potu człowieka i Bożej miłości na świat przyszło piwo"
Św. ARNOLD z Metz. Patron browarników