Bractwo piwne

EBCU


Cele EBCU:


Promocja europejskiej kultury piwnej
Promocja tradycyjnych gatunków piwa
Promocja różnorodności i zapewnienie klientom możliwości wyboru 
Poprawa wizerunku piwa jako napoju w Europie
Reprezentowanie interesów konsumentów 

Priorytetem EBCU jest zapewnienie konkurencji i wyboru na europejskim rynku piwa.


Zapobiegać nadużyciom dokonywanym przez browary, , które osłabiają uczciwą konkurencję i ograniczają klientom wybór
Wspierać nowe browary w ich staraniach wejścia na rynek
Starać się usunąć bariery pozaprawne, które ograniczają klientom wybór
Zapewnić małym browarom ochronę przed nadużyciami w polityce recyklingu i ponownego użycia opakowań, które ograniczałyby im rynek
Zachować tradycyjne gatunki piwa

Podatki
Walczyć z nierównością podatkową w obrębie jednolitego rynku
Wspierać redukcję obciążeń podatkowych dla małych browarów

Wzmacnianie pozycji klienta
Promować wyszczególnienie składu na każdym produkcie
Promocja efektywnego prawodawstwa zapewniającego konsumentom otrzymanie towaru deklarowanej i wysokiej jakości oraz odpowiedniej ilości 
Wspierać inicjatywy wspierające kulturalne i odpowiedzialne spożycie piwa

Najważniejsze fakty
Piwo było warzone w Europie od ponad 2000 lat
Piwo jest naturalnym i zdrowym produktem wytwarzanym z jęczmienia, chmielu, drożdży i wody
Europa jest eksporterem netto piwa
Badania dowodzą, że umiarkowane spożycie piwa może przynieść korzyści dla zdrowia
Warzenie piwa zapewnia ponad 2 miliony miejsc pracy w całej Europie.

 

Kontakt do reprezentanta przy EBCU w Bractwie Piwnym:

ebcu@bractwopiwne.pl


« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

49. Zebranie EBCU – dzień pierwszy

05.04.2014
49. Zebranie EBCU – dzień pierwszy 49. Zebranie EBCU – dzień pierwszy

Bruksela, 4 kwietnia 2014. W piątek rozpoczęło się 49 spotkanie Europejskiej Unii Konsumentów Piwa (EBCU) w Brukseli. Jest to pierwsze zebranie zorganizowanie bezpośrednio przez zarząd EBCU, a nie przez stowarzyszenie krajowe.

Celem pierwszego dnia zebrania było zwiększenie wiadomości na temat Unii Europejskiej, poprzez różne prezentacje i wizyty. W tym celu zarząd EBCU postanowił zorganizować spotkanie w Brukseli by pokazać na miejscu działanie różnych instytucji oraz organizacji wokół nich.

Dzień rozpoczął się przywitaniem przez Sekretarza Generalnego The Brewers of Europe, pana Pierra-Oliviera Bergerona, oraz wytłumaczeniem roli jakie ma europejskie stowarzyszenie browarów. Wyjaśniona została geneza stowarzyszenia, założonego w 1958 roku, oraz działania obecne, w dziedzinach jak polityka społeczna, podatki, ochrona środowiska, informacje dla konsumentów czy sprawy handlowe. Zaprezentowano również ostatni raport ekonomiczny dot. branży piwnej w Europie, wykonany przez EU.

Po tej prezentacji przedstawiciele zarządu EBCU przedstawili działania Rady Unii Europejskiej oraz Rady Europejskiej. Położono nacisk na istotną rolę jaką mogą pełnić organizacje krajowe w przekazywaniu pozycji i informacji organom rządowym na szczeblu krajowym, tak by zostały dalej przekazane na poziomie europejskim.

Następnie cała grupa EBCU udała się do Parlamentu Europejskiego, gdzie holenderski poseł Wim van den Camp przedstawił działania Parlamentu oraz rolę jaką pełnią europosłowie. Po posiłku delegacja EBCU miała spotkania w Komisji Europejskiej, gdzie po pierwszej ogólnej prezentacji na temat Komisji i polityki europejskiej miała miejsce druga, dotycząca konkretnie rozporządzenia 1169/2011 odnośnie informacji dla konsumentów. Wszystkie prezentacje pozwoliły wszystkim członkom nauczyć się wiele od przedstawicieli instytucji europejskich.

Jako następny etap miał miejsce powrót do siedziby The Brewers of Europe, gdzie praktyczne sprawy lobbyingu przedstawił pan James Wilson. Osoba ta, mająca wieloletnie doświadczenie pokazała istotna rolę kontaktów oraz dobrych przygotowań, jakie trzeba posiadać by ustanowić trwałe stosunki z przedstawicielami unijnymi.

Po części wykładowej, można było skosztować ponad 15 innych piwnych oferowanych przez The Brewers of Europe. Później grupa miała kolację w restauracji Restobieres, gdzie właściciel osobiście zaopiekował się grupą i przedstawił dobrane menu piwne. Wszyscy byli bardzo zadowoleni wychodząc z malowniczej restauracji, gdzie mieli okazję skosztować dobre jedzenie i przyjemne piwa jak Remembrance 1914-1918, Hommelbier Extra Dry Hopped 2013, Lupulus Blonde, Westmalle Double czy Duchesse de Bourgogne.

 

Piwu cześć

 

Jan Lichota