Bractwo piwne

EBCU


Cele EBCU:


Promocja europejskiej kultury piwnej
Promocja tradycyjnych gatunków piwa
Promocja różnorodności i zapewnienie klientom możliwości wyboru 
Poprawa wizerunku piwa jako napoju w Europie
Reprezentowanie interesów konsumentów 

Priorytetem EBCU jest zapewnienie konkurencji i wyboru na europejskim rynku piwa.


Zapobiegać nadużyciom dokonywanym przez browary, , które osłabiają uczciwą konkurencję i ograniczają klientom wybór
Wspierać nowe browary w ich staraniach wejścia na rynek
Starać się usunąć bariery pozaprawne, które ograniczają klientom wybór
Zapewnić małym browarom ochronę przed nadużyciami w polityce recyklingu i ponownego użycia opakowań, które ograniczałyby im rynek
Zachować tradycyjne gatunki piwa

Podatki
Walczyć z nierównością podatkową w obrębie jednolitego rynku
Wspierać redukcję obciążeń podatkowych dla małych browarów

Wzmacnianie pozycji klienta
Promować wyszczególnienie składu na każdym produkcie
Promocja efektywnego prawodawstwa zapewniającego konsumentom otrzymanie towaru deklarowanej i wysokiej jakości oraz odpowiedniej ilości 
Wspierać inicjatywy wspierające kulturalne i odpowiedzialne spożycie piwa

Najważniejsze fakty
Piwo było warzone w Europie od ponad 2000 lat
Piwo jest naturalnym i zdrowym produktem wytwarzanym z jęczmienia, chmielu, drożdży i wody
Europa jest eksporterem netto piwa
Badania dowodzą, że umiarkowane spożycie piwa może przynieść korzyści dla zdrowia
Warzenie piwa zapewnia ponad 2 miliony miejsc pracy w całej Europie.

 

Kontakt do reprezentanta przy EBCU w Bractwie Piwnym:

ebcu@bractwopiwne.pl


« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

49. Zebranie EBCU – dzień drugi

05.04.2014
49. Zebranie EBCU – dzień drugi 49. Zebranie EBCU – dzień drugi

Bruksela, 5 kwietnia 2014. EBCU przyjęło nowy program działań na rok 2014, mający na celu podniesienia znaczenia organizacji wobec instytucji europejskich. Spotkanie w Brukseli było okazją do dyskusji o zaangażowaniu organizacji członkowskich EBCU w wyborach europejskich oraz wzmocnienia wymiany informacji o doświadczeniach krajowych.

Po pierwszym dniu, podczas którego odbyła się wizyta w The Brewers of Europe, Parlamencie Europejskim oraz Komisji Europejskiej, odbyła się dyskusja o możliwościach wzmocnienie kontaktów z europosłami, urzędnikami oraz krajowymi stowarzyszeniami browarów. Jako pierwszy krok w tym celu zatwierdzona została ankieta dla kandydatów w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Celem ankiety jest poznanie stosunku kandydatów do konsumpcji piwa.

Podczas spotkania również zostały omówione nadchodzące wydarzenia na poziomie unijnym, jak konsultacja na temat podatków na napoje alkoholowe, odnowienie polityki dot. alkoholu, czy wejścia w życie rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w grudniu 2014. Długa dyskusja odbyła się na temat ewenutalnych dodatkowych wymagań, które by chcieli konsumenci piwa w stosunku do ogólnych przepisów.

Członkowie EBCU potwierdzili dobre stosunki z The Brewers of Europe oraz rozważona została kwestia przyłączenia się do europejskiej organizacji konsumentów BEUC. Potwierdzona została data 30 września 2014 na przyjęcie w Brukseli otwartego dla wszystkich zainteresowanych piwem i postulatami EBCU.

Dodatkowo EBCU zajęło się sprawą unowecześnienia strony internetowej, włączenia nowych członków oraz tworzenia wzajemnych korzyści dla członków. Odnotowano także długą nieobecność organizacji z Włoch, Czech i Szwecji.

 

W listopadzie 50 spotkanie EBCU odbędzie się w Dublinie. W 2015 walne zgromadzenie będzie miało miejsce w Polsce. Gospodarzem spotkania będzie Bractwo Piwne. 

Piwu cześć!

Jan Lichota

Zobacz więcej: 49. Zebranie EBCU - dzień pierwszy