Bractwo piwne

EBCU


Cele EBCU:


Promocja europejskiej kultury piwnej
Promocja tradycyjnych gatunków piwa
Promocja różnorodności i zapewnienie klientom możliwości wyboru 
Poprawa wizerunku piwa jako napoju w Europie
Reprezentowanie interesów konsumentów 

Priorytetem EBCU jest zapewnienie konkurencji i wyboru na europejskim rynku piwa.


Zapobiegać nadużyciom dokonywanym przez browary, , które osłabiają uczciwą konkurencję i ograniczają klientom wybór
Wspierać nowe browary w ich staraniach wejścia na rynek
Starać się usunąć bariery pozaprawne, które ograniczają klientom wybór
Zapewnić małym browarom ochronę przed nadużyciami w polityce recyklingu i ponownego użycia opakowań, które ograniczałyby im rynek
Zachować tradycyjne gatunki piwa

Podatki
Walczyć z nierównością podatkową w obrębie jednolitego rynku
Wspierać redukcję obciążeń podatkowych dla małych browarów

Wzmacnianie pozycji klienta
Promować wyszczególnienie składu na każdym produkcie
Promocja efektywnego prawodawstwa zapewniającego konsumentom otrzymanie towaru deklarowanej i wysokiej jakości oraz odpowiedniej ilości 
Wspierać inicjatywy wspierające kulturalne i odpowiedzialne spożycie piwa

Najważniejsze fakty
Piwo było warzone w Europie od ponad 2000 lat
Piwo jest naturalnym i zdrowym produktem wytwarzanym z jęczmienia, chmielu, drożdży i wody
Europa jest eksporterem netto piwa
Badania dowodzą, że umiarkowane spożycie piwa może przynieść korzyści dla zdrowia
Warzenie piwa zapewnia ponad 2 miliony miejsc pracy w całej Europie.

 

Kontakt do reprezentanta przy EBCU w Bractwie Piwnym:

ebcu@bractwopiwne.pl


« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

47 Meeting EBCU, Leuven

06.05.2013
47 Meeting EBCU, Leuven 47 Meeting EBCU, Leuven

W dniach 25-27 kwietnia 2013 roku odbyło się 47 walne zgromadzenie Europejskiej Unii Konsumentów Piwa (EBCU) w mieście Leuven, położonym w środkowej Belgii. Było ono pierwszym spotkaniem prowadzonym przez nowego przewodniczącego stowarzyszenia, Henri Reuchlina. Spotkanie również zbiegało się z 10 edycją piwnego festiwalu belgijskiego członka EBCU, stowarzyszenia Zythos.

Wybór miasta na zebranie nie był przypadkowy, gdyż Leuven jest łatwo dostępne dla podrożnych oraz nadal zachowało swoją średniowieczną architekturę. Uniwersytet, kontynujący tradycję pierwszej uczelni założonej w tym mieście w 1425 roku, przyciąga wielu studentów, którzy doceniają różnorodność piwa obecną w wielu barach w mieście. Legenda mówi, iż to dochody ze sprzedaży piwa pozwoliły na powstanie uczelni w XV wieku.

Leuven jest również siedzibą największej firmy z branży piwnej świata, AB Inbev. Belgia to nieco ponad 1 procent całego rynku piwa dla firmy, a sam browar Stella Artois produkuje 6 mln hl z ponad 400 mln hl całej grupy. Sam browar w Leuven oprócz Stelli Artois warzy głównie Leffe, skąd idzie eksport na cały świat. Pozostałe znane marki firmy są robione w kolejnych 3 browarach w Belgii lub w ponad 20 krajach, gdzie obecna jest firma, choć ich dystrybucja robiona jest do ponad 100 krajów (w tym do Polski).

Po powitalnym drinku w czwartek w barze miejskiego muzeum, następnego dnia pierwsze zebranie miało miejsce w historycznej sali browaru Den Horen, gdzie powstała Stella Artois w 1926 roku. Obecnie browar jest miejscem zebrań, imprez oraz wystaw tymczasowych. Pierwszy podczas piątkowego spotkania zabrał głos zaproszony przedstawiciel The Brewers of Europe, Europejskiej organizacji piwowarów. Wspomniane zostały tematy takie jak zmiany w Europejskim prawie żywnościowym, zmiany akcyzowe w poszczególnych krajach, przyszła opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nt. przemysłu piwnego, Europejska strategia na rzecz ograniczenia szkód spowodowanych spożyciem alkoholu, znaczenie rozszerzenia Unii Europejskiej na Chorwację w 2013 roku oraz nadchodzące wybory europejskie w 2014 roku. Następnie, fińscy delegaci przedstawili projekt odnośnie inicjatyw dot. wyborów, który sprawdził się w Finlandii i mógłby być wykorzystany w innych krajach. Kolejnym punktem był manifest EBCU na lata 2014-2019, który również byłby elementem wykorzystanym w kontaktach z kandydatami do wyborów. Celem manifestu jest odzwierdciedlenie stanowiska EBCU w kluczowych sprawach takich jak cena i podatki, informacja dla konsumenta, róźnorodność i dostępność piwa. Popołudniu, po krótkiej wizycie właściwego browaru, w jego barze odbyło się spotkanie z wice-prezydentem ABInbev ds. prawnych i korporacyjnych, Stevem Leroy. Podczas niego uczestnicy mogli się dowiedzieć wiele o historii i sytuacji browaru i spółki, działaniach na polu UE oraz działaniach społecznych. Wieczorem miała miejsce kolacja w browarze-restauracji Domus, gdzie odbyło się także oficjalne pożegnanie byłego długoletniego przewodniczącego, Terryego Locka z Wielkiej Brytanii.
W zimny sobotni poranek, po przejechaniu przez całe miasto autobusem, cała grupa została otoczona opieką przez wolontariuszy z Zythos w hali Brabanthal, gdzie odbywał się przez weekend jubileuszowy 10 festiwal stowarzyszenia. W sali skąd był widok na część festiwalu odbyły się oficjalne obrady EBCU.
Podczas zebrania poruszonych zostało wiele tematów. Po sprawozdaniach przewodniczącego oraz członków rady przyjęto wiele zmian w statucie, wsród których najistotniejsze to zmiana długości urzędowania rady do 2 lat (z 1 roku) oraz ustanowienie nowych kategorii członkowstwa. Po uwagach przekazanych poprzedniego dnia, zdecydowano, iż istniejąca propozycja manifestu zostanie zmieniona i przesłana później. Mimo wiele czasu poświęconego nt. rozporządzenia UE 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, również zdecydowano, że sprawa pozycji EBCU będzie ponownie rozpatrzona na następnym spotkaniu. Zgromadzenie, także omówiło potrzebę zmiany strony internetowej EBCU oraz działałności poprzez media społeczne, szczególnie, iż nowe logo bezpośrednio odnosi się do strony organizacji. Przewodniczący również poprosił wszystkie organizacje do aktywnego działania na rzecz dorocznego przyjęcia europejskiego w Brukseli (25 wrzesień 2013) oraz w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na koniec podziękował za rekordową frekwencję (13 stowarzyszeń na 14) oraz zaprosił na następne posiedzenia w Edynburgu w listopadzie 2013 roku i w Brukseli w kwietniu 2014 roku. Następnie uczestnicy udali się na degustację na festiwal, gdzie jako członkowie EBCU po ukazaniu legitymacji organizacji z własnego kraju (np. Bractwo, Camra, Pint), otrzymali dodatkowe żetony tak jak członkowie belgijskiego stowarzyszenia Zythos.

Piwu cześć
Jan Lichota