Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Zostań menedżerem

22.02.2005

W odpowiedzi na potrzeby studentów i pracodawców powstał ogólnopolski program edukacyjny, w którym młodzi ludzie będą mogli rozwinąć umiejętności menedżerskie, w tym tzw. umiejętności miękkie oraz wygrać płatne staże w Polsce i za granicą. Zgłoszenia przyjmowane są do końca marca.
Kompania Piwowarska i Stowarzyszenie SIFE Polska
zainaugurowali wspólną akcję pod nazwą „Kompania
Inicjatyw". Program jest odpowiedzią na potwierdzone
wynikami badań Instytutu SMG/KRC sygnały ze strony pracodawców oraz studentów myślących o przyszłej karierze,
że osobom kończącym szkoły wyższe brakuje umiejętności menedżerskich, bardzo przydatnych w poszukiwaniu stażu, pracy, a także w późniejszym osiąganiu sukcesów zawodowych. Celem „Kompanii Inicjatyw" jest zachęcenie i motywowanie studentów do rozwijania cech przywódczych, zdolności interpersonalnych oraz nabywania nowych kompetencji i doświadczeń w pracy zespołowej. Integralną częścią
projektu jest konkurs o nazwie „Cel - Menedżer", który ma
wyłonić najbardziej aktywnych, odpowiedzialnych
i kreatywnych studentów. Wśród nagród są między innymi
płatne staże w Polsce i za granicą w placówkach Kompanii
Piwowarskiej oraz Grupy SABMiller. W ramach programu,
na początku nowego semestru akademickiego 2005 r. w kilku wybranych uczelniach - w tym na Politechnice Śląskiej - odbędą się Dni Kompanii Inicjatyw, podczas których studenci będą mogli wziąć udział w seminariach prowadzonych
przez ekspertów-trenerów z dziedziny rozwoju kadr, a także prezentacjach przedstawicieli Kompanii Piwowarskiej.
- Studenci zawsze byli dla nas ważni i kierowaliśmy do nich różne programy, ale robiliśmy to raczej „zza biurka", o naszych inicjatywach mogli się dowiedzieć z Internetu czy z plakatów, natomiast dzięki „Kompanii Inicjatyw" będą
mogli spotkać się z naszymi specjalistami i uzyskać odpowiedzi na interesujące ich pytania - mówi Paweł Kwiatkowski, rzecznik prasowy i dyrektor Corporate Affairs
z Kompanii Piwowarskiej SA.

Na zlecenie Kompanii Piwowarskiej Instytut Badania Rynku
i Opinii Publicznej SMG/KRC przeprowadził badania,
jakich umiejętności pozamerytorycznych brakuje młodym
ludziom u progu kariery zawodowej.

- studenci mają tendencję do zawyżania własnej samooceny,
- w trakcie rozmów kwalifikacyjnych nie są w stanie swoich
deklaracji poprzeć konkretnymi przykładami,
- w rzeczywistości aż około 60 proc. badanych studentów posiada przeciętną lub niską motywację do podejmowania działań istotnych z punktu widzenia pracodawców.

Zadania konkursu "Cel - menadżer"

- Został tak zaprojektowany, aby rozwijał cechy przywódcę
i zdolności interpersonalne. Uczestnicy muszą stworzyć
zespół projektowy, a następnie zaplanować i zrealizować jeden lub kilka projektów, będących próbą nauczania i rozwijania umiejętności menedżerskich oraz przedsiębiorczości dowolnie wybranej grupy.
- Wśród nagród są miedzy innymi płatne staże w Polsce i za granicą w placówkach Kompanii Piwowarskiej S. A. oraz Grupy SABMiller. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają specjalne certyfikaty.
- Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 marca 2005 roku.

http://www.kompaniainicjatyw.kp.pl
http://www.ki.kp.pl
Dziennik Zachodni

BEATA SYPUŁA