Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Zapał dla Broka

03.12.2004

Wczorajsza sesja przyniosła dużą liczbę spółek rosnących. Na ich tle pzytywnie wyróżniły się akcje Browarów Polskich Brok-Strzelec, które zyskały ponad 20 proc. przy znacznym obrocie. Bezpośrednim powodem zwyżki była informacja zarządu o wynikach sprzedaży w listopadzie oraz prognoza na grudzień.
Miniony miesiąc okazał się bardzo dobry dla spółki, która zanotowała wzrost sprzedaży o 37,9 proc. w porównaniu z listopadem ubiegłego roku.
Zarząd jest zdania, że udany będzie również grudzień, i prognozuje na ten miesiąc dynamikę sprzedaży przekraczającą 40 proc. Jeśli prognozy sprzedaży zostałyby spełnione, w ostatnim kwartale spółka mogłaby osiągnąć sprzedaż zbliżoną do wyniku uzyskanego w najlepszym okresie wakacyjnym.
Może dziwić nagła poprawa perspektyw, skoro na początku listopada spółka skorygowała w dół swoje prognozy tegorocznych wyników, co zapoczątkowało falę spadków. Dodatkowo na browary została przez KPWiG w listopadzie nałożona kara w wysokości 300 tyś. zł za niewłaściwe wypełnienie obowiązków informacyjnych.
Gazeta Prawna

Wojciech Ankudowicz