Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Zamoyscy chcą browaru

27.09.2001

Skarb państwa nie może podjąć żadnych działań dotyczących zbycia browaru w Zwierzyńcu z powodu procesu reprywatyzacyjnego na wniosek Jana Zamoyskiego - mówi Piotr Kaczorowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Perła-Browary Lubelskie zainteresowana jest browarem.
Po pierwszej niekorzystnej decyzji dla rodziny Zamoyskich, Jan Zamoyski wniósł odwołanie do ministra rolnictwa. Ten przekazał wniosek do ponownego rozpatrzenia wojewodzie.
Do końca roku browar jest wydzierżawiony spółce Perła-Browary Lubelskie. Wobec braku decyzji o reprywatyzacji Perła wystąpiła do ministra skarbu o przedłużenie umowy dzierżawy o dalsze dwa lata. Delegatura Ministra Skarbu Państwa w Lublinie wyraziła na to zgodę. Zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy spółce przysługuje prawo zakupu browaru dopiero po oddaleniu ostatecznej decyzji roszczeń reprywatyzacyjnych właściciela lub jego spadkobierców.

Dziennik Wschodni

(bar)