Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Wybory w Zgierskiej Kuźni Piwnej

12.06.2007

Podczas kręgu wyborczego Lokalnego Kręgu Bractwa Piwnego w Zgierzu -Zgierskiej Kuźni Piwnej, dokonano wyborów na poszczególne stanowiska w Kręgu (06 czerwca 2007 roku). Poniżej – informacja o wynikach wyborów.
Nad prawidłowością głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie:
Przewodniczący komisji - Piotr Majchrzak
Członkowie komisji - Marcin Mamiński, Roman Pietrzykowski.

Po przyjęciu przez Krąg absolutorium dla ustępujących władz Kręgu w składzie:
Prezes - Artur Mikulski
Z-ca prezesa - Rafał Kaczmarek
p.o. skarbnika - Maciej Smura,

w głosowaniu tajnym wybrano na nowego przewodniczącego Rady
Starszych - Roberta Stolarskiego

Również w glosowaniu tajnym wybrano Członków nowej Rady Starszych, która następnie ukonstytuowała się w składzie:

Skarbnik - Maciej Smura
Sekretarz - Adrian Romiński
Członkowie Rady Starszych - Rafał Kaczmarek i Artur Mikulski.

Adrian Romiński