Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Wojewoda z wianuszkiem chmielu

05.10.2004

Nieobecny w Łodzi odebrał honory w Krakowie. Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik ma już insygnia Honorowego Brata Piwnego.
Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne godność Członka Honorowego w swojej dziewięcioletniej historii przyznało po raz pierwszy. Wśród pięciu Braci Honorowych znalazł się wojewoda Adamik. W czasie centralnej, odbywającej się w Łodzi, uroczystości wręczenia insygniów należnych Członkom Honorowym Bractwa Piwnego, wojewodę zastępował Doradca Polityczny Tomasz Janosik. 27 września Kanclerz Bractwa Piwnego, członek Kręgu Krakowskiego stowarzyszenia – Jacek Walawski, mógł osobiście przekazać wojewodzie Jerzemu Adamikowi dyplom Członka Honorowego oraz specjalną odznakę. Odznaki Członków Honorowych przypominają nieco zwykłe “klubowe” znaczki Bractwa Piwnego. Różnica polega na tym, że dwa połączone pianą kufle otoczone zostały wianuszkiem chmielu. Uroczystość w krakowskim klubie Miriam była tym sympatyczniejsza, że to właśnie członkowie Kręgu Krakowskiego wnioskowali do Kapituły Bractwa Piwnego o przyjęcie Jerzego Adamika w poczet Członków Honorowych. Więcej na temat Członków Honorowych Bractwa Piwnego w artykułach: „Odznaki wręczone” oraz „Honorowi Bracia”.
Bractwo Piwne