Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Władze Zgierskiej Kuźni Piwnej

08.03.2005

Powołane pod koniec ubiegłego roku Kręgi Lokalne Bractwa Piwnego w Zgierzu i Częstochowie zdążyły się już ukonstytuować i zaczynają w swoich miastach regularną działalność. Poniżej prezentujemy skład władz Kręgu Lokalnego w Zgierzu.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zgierskiej Kuźni Piwnej – Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego - odbyło się 9 lutego 2005 roku. W trakcie zebrania sprawozdanie z działalności organizacji za 2004 r. przedstawił kończący kadencję Prezes Artur Mikulski – sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. Sprawozdanie finansowe za 2004 r. przedstawił kończący kadencję Skarbnik Piotr Majchrzak – sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
Zgierska Kuźnia Piwna wybrała nowe władze - Radę Starszych Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego.

Rada Starszych Zgierskiej Kuźni Piwnej - Kręgu Lokalnego:
Przewodniczący – Artur Mikulski,
Zastępca Przewodniczącego – Rafał Kaczmarek,
Członek Rady – Robert Stolarski,
Sekretarz – Artur Kępiński,
Skarbnik – Piotr Majchrzak.
Zgierska Kuźnia Piwna