Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Wielki sukces kampanii Piłeś? Nie jedź!

23.06.2008

15 maja br. w Lublinie zakończyła się intensywna kampania w ramach pierwszego w Polsce zintegrowanego programu edukacyjno-informacyjnego na rzecz przeciwdziałania pijanym kierowcom zainicjowanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie oraz Stowarzyszenie Polski Przemysł Spirytusowy.

Badania przeprowadzone przez TNS/OBOP i Fabrykę Komunikacji Społecznej wskazują, że w Polsce jeszcze nie było tak dobrze zaplanowanej kampanii poruszającej problem alkoholu w ruchu drogowym, której przekaz trafił aż do 93% grupy docelowej. Był to program pilotażowy, którego skuteczność dowiodła, że tego typu zintegrowane i właściwie zaplanowane działania muszą być prowadzone systematycznie w całym kraju.

Mniej niż połowa Lublinian uważała przed kampanią, że pijani kierowcy są jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych (48%) obok nadmiernej prędkości (57%) oraz brawury innych kierowców (55%). Po zrealizowanym programie składającym się z kampanii „Piłeś? Nie jedź!” w mediach oraz działań edukacyjnych „Prowadzący – niepijący” w lokalach, aż 82% badanych uważa pijanych kierowców za jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, obok nadmiernej prędkości (67%) oraz brawury innych kierowców (66%).

Po zapoznaniu się z przekazem kampanii „Piłeś? Nie jedź!” 48% osób badanych deklaruje zmianę swojego stosunku do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Co ważniejsze, aż 80% deklaruje, że nie pozwoli swoim znajomym lub bliskim prowadzić samochodu po spożyciu alkoholu. Prawie połowa badanych deklaruje również, że kampania uświadomiła jak ogromne mogą być konsekwencje prowadzenia pojazdów po pijanemu.

Jak wynika z badań ilościowych przeprowadzonych po zrealizowanym programie 93% młodych Lublinian, miało kontakt z przekazem kampanii w przynajmniej jednym medium. Z bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi realizowanymi w Lubelskich lokalach miało kontakt 19% badanych, a najbardziej zapamiętanym elementem działań edukacyjnych są plakaty, breloczki oraz alkogogle czyli elementy programu edukacyjnego „Prowadzący – niepijący”.

Sam przekaz kampanii „Piłeś? Nie jedź!” oceniany był głównie jako czytelny - 87% życiowy - 86% oraz informacyjny - 83%. Spot filmowy wyświetlany w kinach oraz telewizji uświadamiał młodzieży, że wspaniała zabawa urodzinowa i nieodpowiedzialna jazda po spożyciu alkoholu mogą w ułamkach sekund zmienić ich życie na zawsze. Przekaz kampanii na billboardach i ulotkach oraz innowacyjnych nośnikach w lokalach wzmacniało hasło: „Sto lat! Nawet tyle nie wystarczy by zapłacić za życie innych”. Kampania była także obecna w radio i Internecie.

Osoby prowadzące pojazdy pod wpływem alkoholu stanowią zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Według World Report on Road Traffic Injury Prevention Światowej Organizacji Zdrowia - prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu stanowi jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach wypadków drogowych na świecie. Systemowe działania wymagają zaangażowania władz centralnych, ale również lokalnych, organizacji pozarządowych i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lublin to pierwsze miasto w Polsce, gdzie przygotowano zintegrowane działania pilotażowe skierowane na walkę z pijanymi kierowcami, które odzwierciedlają zaangażowanie twórców kampanii i współpracę wielu partnerów w celu trwałych zmian zachowań i poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich. Wyniki programu pilotażowego będą częścią projektu Komisji Europejskiej - CAST oceniającego najskuteczniejsze kampanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Badania dowodzące skuteczności kampanii „Piłeś? Nie jedź!” oraz programu edukacyjnego „Prowadzący – niepijący” są podstawą do prowadzenia podobnych działań w całej Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadziła szczegółowe badania postaw i zachowań młodych uczestników ruchu w Lublinie na początku roku w celu wypracowania jak najwłaściwszej strategii kampanii. Wyniki te zostały zestawione z drugą falą badania po przeprowadzeniu programu i stanowią pełen materiał ewaluujący kampanię.

Celem społecznej kampanii „Piłeś? Nie jedź!” było ograniczenie liczby wypadków „dyskotekowych” spowodowanych przez młodzież prowadzącą pojazdy pod wpływem alkoholu poprzez podniesienie świadomości na temat konsekwencji wypadków. Kreacja kampanii pokazująca nieodwracalne i tragiczne skutki prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu trafiła znakomicie do grupy docelowej i jak wynika z badań uświadomiła osobom młodym, że są odpowiedzialni za życie własne i innych.

Nadkomisarz Arkadiusz Delekta z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie podsumowując prowadzoną kampanię stwierdził, że „tego typu działania są jak najbardziej słuszne, celowe i należy je kontynuować w przyszłości, gdyż Lubelszczyzna przoduje na niechlubnej liście województw gdzie zatrzymuje się największą liczbę nietrzeźwych kierujących wśród młodzieży”.

Marketing w praktyce