Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Wielki Krąg Bractwa Piwnego – sprawozdanie Wielkiego Mistrza

20.04.2008
Wielki Krąg Bractwa Piwnego – sprawozdanie Wielkiego Mistrza Wielki Krąg Bractwa Piwnego – sprawozdanie Wielkiego Mistrza

Obrady zwyczajnego Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego (19 kwietnia 2008) to przede wszystkim sprawozdania. Składali je przedstawiciele Kapituły Bractwa Piwnego, przewodniczący Trybunału oraz Komisji Rewizyjnej, a także Przewodniczący Rad Starszych Kręgów Lokalnych. Poniżej – sprawozdanie Wielkiego Mistrza Marka Suligi, złożone w imieniu Kapituły (tekst na podstawie zapisu wystąpienia).

Funkcję Wielkiego Mistrza i szefa Kapituły Bractwa Piwnego pełnię od roku. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że Bractwo Piwne powoli – ale jednak - rozrasta się, a wśród nowych członków przeważają ludzie młodzi. To bardzo ważne, bo nasze stowarzyszenie nie starzeje się.
Do osiągnięć Kapituły w ciągu ostatniego roku chciałbym zaliczyć prezentacje polskich piw z regionalnych browarów piwoszom czeskim, jaka przygotowaliśmy w Pradze. Prezentacja zaowocowała rewanżem w postaci podobnej prezentacji przygotowanej przez Czechów w Łodzi.
Bardzo ważny dla poszerzenia naszej wiedzy o piwie i piwowarstwie był wyjazd do Frankonii, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bamberg, ale nie tylko. Przekonaliśmy się tam, że w kilku lub kilkunasto tysięcznych miasteczkach może obok siebie funkcjonować kilka browarów.
Zadowolony jestem z przebiegu szkolenia z sensoryki piwa, w jakim brali udział członkowie Kręgu Częstochowskiego. Po tym szkoleniu jeszcze wielokrotnie docierały do mnie bardzo pochlebne opinie o poziomie wiedzy i zaangażowania kolegów z Częstochowy. Oznacza to, że Bractwo Piwne jest coraz lepiej przygotowane do przeprowadzania lub nadzorowania fachowych konkursów piwnych.
Kolejne spostrzeżenie z tego samego zakresu tematycznego dotyczy ubiegłorocznego konkursu piw w Szczyrku. Uczestniczyło w nim czterech członków Bractwa Piwnego – trzy osoby reprezentowały Krąg Łódzki, jedna – Krąg Częstochowski. Wysoka ocena naszej fachowości zaowocowała wnioskiem, aby w przyszłości całość organizacji konkursu przejęło Bractwo Piwne. To bardzo wyraźny sygnał doceniania rangi naszego stowarzyszenia.
Trwają próby znalezienia lub stworzenia jakiejś platformy porozumienia i bliższej współpracy miedzy organizacjami i grupami o podobnym charakterze działalności.
Niebieskie koszule, w jakich obecnie występujemy, zastąpiły dotychczasowe żółte koszulki.
Kapituła przygotowuje imprezy cykliczne – Piwo Roku i Złoty Chmiel, ale ich organizacja powtarza się co roku i nie chciałbym w tym miejscu poświęcać im więcej czasu.
Jedną z moich największych porażek jest opóźnienie w uruchomieniu obecnej, nowej strony internetowej Bractwa Piwnego. Przed rokiem zakładałem, że będzie to możliwe w ciągu pół roku, niestety – z przyczyn nie zawsze zależnych od Bractwa Piwnego – trwało to kilka miesięcy dłużej.
 

Piwu cześć!

 

Marek Suliga

Wielki Mistrz Bractwa Piwnego