Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Wielki Krąg A.D. 2010

26.05.2010

Wielki Krąg Bractwa Piwnego czyli doroczne zebranie członków wszystkich Kręgów Lokalnych odbył się w sobotę 22/05/2010 w zgierskim Klubie AgRafKa.

Tym razem porządek obrad został poszerzony o sprawy związane z wyborami gdyż właśnie kończyła się kadencja dotychczasowych władz. Krąg udzielił absolutorium ustępującej Kapitule.Przewodniczący Rad Starszych przedstawili sprawozdania z działalności Kręgów . Wniesione do porządku obrad wnioski zgłoszone przez członków Bractwa zaowocowały zmianami w Statucie BP.


Funkcję Wielkiego Mistrza na kolejną 3-letnią kadencję powierzono ponownie Markowi Sulidze. Również funkcje Kanclerza i Skarbnika pełnić będą te same osoby co w poprzedniej kadencji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Trybunału BP także zachowali swoje funkcje na kolejne 3 lata. Szczegółowe dane dotyczące nowych władz można znaleźć w zakładce O Bractwie (Ludzie Bractwa).
Podczas obrad dyskutowano nad wysokością składek członkowskich. Ostatecznie, w wyniku głosowania, nie wprowadzono w tym zakresie żadnych zmian.
Jak co roku Wielki Krąg był okazją do rzeczowych dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń.

Po raz kolejny koledzy ze Zgierza zaprezentowali zebranym swój talent kulinarny.
Smalec własnego wyrobu okazał się hitem dnia a znakomity żurek cieszył się takim uznaniem, że nie wszyscy chętni otrzymali „dolewkę”.
Kolejne obrady za rok.

Piwu cześć!
Bractwo Piwne