Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Unia chroni oryginalność

11.10.2005

Jeśli wytwarzasz produkt lepszy niż inni, jeśli jego walory oparte są na tradycyjnej technologii, wynikają z położenia geograficznego bądź z mistrzostwa lokalnych rzemieślników, zarejestruj swój wyrób w unijnym systemie rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych.
Wówczas będzie on chroniony, zaś dzięki specjalnemu oznaczeniu także rozpoznawalny. No i uzyskasz zań wyższą cenę. Ponadto twój produkt będzie mógł się przyczynić do rozwoju twojego regionu. Takie rady dawał na wczorajszej konferencji prasowej minister Jerzy Pilarczyk. Z takim apelem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna dwuletnią kampanię informacyjną dotyczącą wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych. System takiej rejestracji istnieje w Unii jużod 1992 roku i obejmuje obecnie około 740 produktów z krajów UE. Najwięcej - po około 170 - zarejestrowały Francja i Włochy.

Zakwalifikowanym do takiego wyróżnienia produktom przyznaje się certyfikaty:

- Chronionej Nazwy Pochodzenia,

- Chronionego Oznaczenia Geograficznego,

- Świadectwa Specyficznego Charakteru.

Każdy z tych certyfikatów jest dla konsumenta dowodem wysokiej jakości produktu, a także jego szczególnych walorów wynikających bądź to z położenia geograficznego, bądź przestrzegania historycznych receptur.

Jako przykład Chronionej Nazwy Pochodzenia podano hiszpański miód z prowincji Alcaria, Chronione Oznaczenie Geograficzne manp. szynka z Ardeny, a Świadectwo Specyficznego Charakteru - ser Mozzarella i belgijskie piwo Lambic.
(...)
Rzeczpospolita

Edmund Szot