Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Umowa podpisana

01.02.2005

W obecności konsula Republiki Czeskiej i reprezentantki łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego podpisana została umowa o współpracy między piwoszami czeskimi i polskimi. Umowę zawarły dwie organizacje konsumenckie: czeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Piwa i polskie Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne.
Piwosze czescy i polscy spotkali się 29 stycznia 2005 roku w siedzibie Łódzkiego Kręgu Bractwa Piwnego w pubie Peron 6. Sygnatariuszami porozumienia są: Zbigniew Olobry, reprezentujący Bractwo Piwne oraz Tomasz Erlich, stojący na czele Stowarzyszenia Przyjaciół Piwa.
Umowę o współpracy podpisano w obecności Anny Gorczakowskiej, przedstawicielki wojewody łódzkiego i Milana Peprnika, konsula Republiki Czeskiej.
Uroczystość rozpoczęła się od odczytania treści porozumienia. W języku czeskim i polskim tekst dokumentu odczytał Ryszard Głowacki. Sygnatariusze i zaproszeni goście w krótkich wystapieniach wyrazili radość z faktu zawarcia porozumienia, a następnie - aby tradycji stało się zadość - wychylili po kuflu piwa.
Tomasz Erlich i Zbigniew Olobry zwracali uwagę na fakt, że współpraca między czeskimi i polskimi piwoszami rozwija się przynajmniej od roku. W listopadzie 2004 roku przedstawiciele Bractwa Piwnego uczestniczyli w spotkaniu z okazji przyznania tytułów Piwa Roku Republiki Czeskiej w Czernej Horze. Pięcioosobowa delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Piwa jeszcze w dniu podpisania umowy wzięła udział w uroczystości wręczania medalu Piwo Roku 2004 przyznawanego przez Bractwo Piwne. Poza odwiedzinami w ramach przygotowywanych przez obie organizacje spotkań w planach jest wspólna organizacja Przygranicznego Festiwalu Piwa w Cieszynie. Gorącym orędownikiem tego pomysłu jest konsul Milan Peprnik.
Oficjalnie zadeklarowana chęć współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Piwa i Bractwa Piwnego na pewno ułatwi realizację wspólnych przedsięwzięć.

Bractwo Piwne