Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Umowa o współpracy - wersja polska

25.01.2005

Zacieśniają się kontakty między czeskimi i polskimi piwoszami. W najbliższą sobotę – 29 stycznia – w samo południe podpisana zostanie umowa o współpracy między czeskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Piwa a polskim Towarzystwem Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne. Poniżej prezentujemy polską wersję umowy.
Preambuła

Stowarzyszenie Przyjaciół Piwa z Republiki Czeskiej oraz Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne z Rzeczpospolitej Polskiej postanawiają zawrzeć umowę o współpracy. Umowa ma służyć pogłębianiu przyjaznych stosunków między piwoszami Czech i Polski, zacieśnianiu kontaktów między organizacjami zrzeszającymi konsumentów piwa oraz ułatwianiu podejmowania wspólnych, związanych z tematyka piwną, inicjatyw międzynarodowych.

§1

Stowarzyszenie Przyjaciół Piwa oraz Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne zobowiązują się do wymiany informacji na temat sytuacji rynku piwa w Czechach i w Polsce, na temat związanych z piwem rozwiązań legislacyjnych obowiązujących w obu krajach i na temat działań zmierzających do poprawy sytuacji piwoszy, podejmowanych przez obie organizacje.

§2

Stowarzyszenie Przyjaciół Piwa oraz Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne zobowiązują się do podejmowania wspólnych działań służących poprawie wizerunku piwa, popularyzacji piwa i browarnictwa, pogłębiania znajomości tych zagadnień. Działania te mogą mieć różnoraki charakter (sympozja, biesiady, spotkania itp), mogą odbywać się na terenie Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej lub państw trzecich.

§3

Stowarzyszenie Przyjaciół Piwa oraz Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne zobowiązują się do wspierania swoich wzajemnych interesów w ramach Europejskiej Unii Konsumentów Piwa.
Bractwo Piwne