Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Umowa o współpracy - wersja czeska

25.01.2005

Zacieśniają się kontakty między czeskimi i polskimi piwoszami. W najbliższą sobotę – 29 stycznia – w samo południe podpisana zostanie umowa o współpracy między czeskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Piwa a polskim Towarzystwem Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne. Poniżej prezentujemy czeską wersję umowy.
Preambule


SdrużenĂ­ přátel piva v ÄŚeskĂ© republice a SpoleÄŤnost promoce kultury piva PivnĂ­ spolek v PolskĂ© republice se vzájemnÄ› dohodly uzavřít smlouvu o spolupráci. Smlouva ta má napomáhat k prohlubovánĂ­ vzájemnĂ˝ch vztahĹŻ mezi příznivci piva z ÄŚeskĂ© a PolskĂ© republiky, kontaktĹŻ mezi organizacemi, sdrużujĂ­cĂ­ konsumenty piva a ke zjednoduąenĂ­ spoleÄŤnĂ˝ch postupĹŻ spojenĂ˝ch s pivnĂ­ tĂ©matikou, jakoż i mezinárodnĂ­ch iniciativ.

§ 1

SdrużenĂ­ přátel piva a SpoleÄŤnost promoce kultury piva PivnĂ­ spolek se zavazujĂ­ k vĂ˝mÄ›nÄ› informacĂ­ o situaci na trhu s pivem, o přísluąnĂ© legislativÄ› v ÄŚeskĂ© a PolskĂ© republice a o ÄŤinnostech, vedoucĂ­ch ke zlepąenĂ­ postavenĂ­ přátel piva, kterĂ© budou obÄ› organizace pĹ™ijĂ­mat.

§ 2

SdrużenĂ­ přátel piva a SpoleÄŤnost promoce kultury piva PivnĂ­ spolek se zavazujĂ­ ke spoleÄŤnĂ˝m ÄŤinnostem, kterĂ© budou napomáhat ke zlepąenĂ­ pohledu na pivo, popularizaci piva a pivovarnictvĂ­ , jakoż i k prohlubovánĂ­ znalostĂ­. Tyto ÄŤinnosti mohou mĂ­t rĹŻznĂ˝ charakter (symposia, besedy, setkánĂ­, apod.) a mohou se pĹ™itom konat v ÄŚeskĂ© republice, PolskĂ© republice nebo ve tĹ™etĂ­ch státech.

§ 3

SdrużenĂ­ přátel piva a SpoleÄŤnost promoce kultury piva PivnĂ­ spolek se zavazujĂ­ k podpoĹ™e svĂ˝ch vzájemnĂ˝ch zájmĹŻ v rámci EvropskĂ© unie konsumentĹŻ piva.

Bractwo Piwne