Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

UMOWA O WSPÓŁPRACY

03.12.2002

Porozumienie zawarte między Stowarzyszeniem Małych i Średnich Browarów Polskich z siedzibą w Olsztynie, a Towarzystwem Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE z siedzibą w Łodzi, podpisane w dniu 17.03.2001 w Łodzi.
Porozumienie zobowiązuje Strony do podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji Polskiego Piwa – wspólnej marki, jaka posługują się producenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Małych i Średnich Browarów Polskich.Stowarzyszenia zobowiązują się popierać i współorganizować akcje promujące piwo niepasteryzowane – sprzedawane zarówno w butelkach, jak i kegach.Zgodnie z niniejszym porozumieniem sygnatariusze zobowiązują się współpracować przy promocji opakowania zwrotnego – czyli kaucjonowanej butelki. W celu realizacji postanowień porozumienia Stowarzyszenia zobowiązują się popierać wzajemnie działania podejmowane w związku z wymienionymi kwestiami, informować o swoich działaniach oraz – w sytuacjach, kiedy jest to możliwe – współpracować przy organizacji i realizacji działań związanych z realizacją poszczególnych punktów. Towarzystwo Promocji Stowarzyszenie MałychKultury Piwa i Średnich Browarów BRACTWO PIWNE Polskich
Bractwo Piwne