Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Stokrotka nawarzyła piwa

15.11.2004

Lubelskiej spółce Stokrotka Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzut stosowania wprowadzającej w błąd reklamy piwa i udzielania klientom nierzetelnej informacji. Promocyjna cena piwa przestawała obowiązywać przy kasie.
W Stokrotce sprzedawano piwo Fax w opakowaniach, na których zamieszczono informacje o promocji o treści: „kupując trzy piwa, za czwarte płacisz złotówkę". Klientom liczono jednak przy kasie pełną kwotę za cztery piwa. Sprzedawca tłumaczył, że dostawca nie przewidział żadnej promocji, i sugerował, że informacja na towarze jest niezobowiązująca. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie pod zarzutem naruszenia przez spółkę zbiorowych interesów konsumentów. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedsiębiorca naruszył obowiązek udzielenia konsumentom pełnej, prawdziwej i rzetelnej informacji o sprzedawanym towarze. Ponadto spółka zastosowała wprowadzającą w błąd reklamę. Warto zauważyć, że sytuacje, w których cena na
sklepowej półce różni się od ceny, jaką wybija kasa, nie należą, niestety, do rzadkości. Tego rodzaju działania były niejednokrotnie kwestionowane przez Inspekcję Handlową. Stokrotka będzie musiała wyjaśnić, kto jest producentem piwa Fax, oferowanego w czteropakach z informacją o promocji. Została również zobligowana do wyjaśnienia, na jakich zasadach jest oferowany towar i w jaki sposób sklep informuje o zasadach promocji. Musi także podać, ile sprzedała takiego piwa i w jakich cenach (wraz z wydrukami z kas), oraz udzielić informacji, czy kierownik sklepu może zmienić zasady sprzedaży oferowanych towarów (jeśli tak, na jakich zasadach). Za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji nieprawdziwej bądź wprowadzającej w błąd prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości od 1000 do 50 mln euro.
Gazeta Prawna

Ewa Usowicz