Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Stacja straciła koncesję

22.02.2006

Wystarczy raz sprzedać nieletniemu wódkę, wino lub piwo, aby na trzy lata utracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Przekonała się o tym spółka z o.o. Shell Polska, mająca w kraju 240 stacji benzynowych. Na jednej z nich, jak stwierdzili strażnicy miejscy i policja, trzem uczniom I klasy gimnazjum sprzedano dwie puszki piwa. Żaden nie miał 16 lat.
W rezultacie prezydent Warszawy cofnął spółce zezwolenie na sprzedaż wszystkich rodzajów alkoholu w tej stacji. Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi takie zezwolenia cofa się m.in. w razie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym.

W opinii Wojciecha Groszyka z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (które utrzymało w mocy decyzję prezydenta Warszawy) właśnie te dwie kategorie stanowią w stolicy najczęstsze powody cofnięcia zezwoleń. Zdaniem radcy prawnego Piotra Jeżółkowskiego, reprezentującego Shella, jednorazowa sprzedaż alkoholu nieletnim nie wystarcza do zastosowania tak niewspółmiernej sankcji. Wykładnia określenia: "nieprzestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi", którym posługuje się wspomniany przepis, przemawia za tym, że muszą to być powtarzające się przypadki - przekonywał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, domagając się uchylenia decyzji zaskarżonych przez spółkę.

Przedstawiciel SKO twierdził z kolei, że ów przepis należy odczytywać łącznie z art. 15 ustawy przeciwalkoholowej. Zabrania on sprzedaży i podawania napojów alkoholowych m.in. osobom do lat 18. W razie wątpliwości co do wieku trzeba takiego klienta wylegitymować. Jednorazowe naruszenie zasad sprzedaży alkoholu osobie nieletniej stanowi pełną podstawę do cofnięcia zezwolenia.

Sąd podzielił to stanowisko i oddalił skargę spółki. Stwierdzenie nawet jednorazowej sprzedaży alkoholu nieletnim, niezależnie od tego, czy było to zawinione, czy niezawinione, upoważnia do cofnięcia zezwolenia. Taką sankcję, choć może wydawać się niewspółmierna, uzasadnia cel ustawy zawarty w jej preambule (sygn. VI SA 1942/05). Wyrok jest nieprawomocny. Przedstawiciel Shella zapowiedział skargę kasacyjną.

Rzeczpospolita

Danuta Frey