Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Sejm zajął się etykietami na butelkach z alkoholem

05.11.2008

Sejmowe komisje są przeciwne wprowadzeniu przepisów zobowiązujących producentów do umieszczania na etykietach napisów o szkodliwości picia alkoholu.

Komisje: zdrowia, gospodarki oraz opieki społecznej odrzuciły w środę zakładający to projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Według projektu, którego wnioskodawcą był Tadeusz Cymański (PiS), napisy informujące o szkodliwości alkoholu, miałyby być umieszczane na opakowaniach produktów alkoholowych w formie wielkich, białych liter na tle czerwonego prostokąta zajmującego 20 proc. opakowania, umieszczonego w widocznym miejscu.Posłowie PO argumentowali, iż projekt jest zbędny ponieważ resort zdrowia przygotowuje "dużą nowelizację" ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Wiceminister zdrowia Marek Twardowski oświadczył, że "rząd opowiada się za każdym rozwiązaniem, które ma na celu ochronę zdrowia", ale zaznaczył, iż w projekcie przygotowywanym przez jego resort nie znajdą się zapisy dotyczące obowiązku informowania na etykietach o szkodliwości alkoholu.

Projekt resortu zdrowia, który w czerwcu został przekazany Komitetowi Rady Ministrów, wprowadza dopuszczalność emisji reklam i promocji piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze wyłącznie między godz. 23 a godz. 6 (obecnie reklamy mogą być emitowane już od godz. 20). Ponadto zwiększona ma zostać ilość informacji dotyczących szkodliwości alkoholu, umieszczanych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Mają być umieszczane w widocznym miejscu.

W noweli zaproponowano również wprowadzenie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie stadionów i innych obiektów sportowych (podczas trwania imprez sportowych) oraz w handlu obwoźnym i obnośnym.

W projekcie wprowadza się także obowiązek poddania osoby doprowadzonej do izby wytrzeźwień badaniom lekarskim oraz obowiązek natychmiastowego wezwania pogotowia przez personel takiej placówki w przypadku złego stanu zdrowia nietrzeźwego.
 

PAP, PH, Onet.pl