Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

SFINKS POLSKA SA zawarcie przez spółkę znaczącej umowy

14.07.2006

Raport uniwersalny 47/2006 Data: 2006-07-13 Temat: Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Treść: Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 13 lipca 2006r. Spółka zawarła Umowę z Carlsberg Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 35347. Przedmiotem Umowy jest współpraca w zakresie ciągłej sprzedaży oraz reklamy i promocji produktów oferowanych przez Carlsberg Polska SA w ramach Sieci Restauracji SPHINX. Na podstawie powołanej umowy SFINKS POLSKA SA zobowiązana jest do odsprzedaży piw produkowanych przez Carlsberg Polska SA. Spółka zobowiązana jest również do świadczenia usług promocyjnych i reklamowych. Carlsberg Polska SA. zobowiązana jest płacić SFINKS POLSKA SA wynagrodzenie od ilości nabytych przez SFINKS POLSKA SA oraz podmioty należące do Sieci Restauracji SPHINX litrów produktów oferowanych przez Carlsberg Polska SA w ciągu roku. Ponadto Carlsberg Polska SA zobowiązana jest płacić SFINKS POLSKA SA wynagrodzenie za świadczone usługi, udostępnić urządzenia do rozlewu piwa na podstawie odrębnych umów oraz świadczyć usługi serwisowe. Carlsberg Polska SA. udostępni ponad to materiały reklamowe. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 maja 2009 r. z możliwością jej przedłużenia. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). Zapłata kary umownej wyłącza uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tej kary. Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość przedmiotu umowy wynosi ponad 20% wartości kapitałów własnych.
Parkiet

Parkiet