Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

SAP wystartował u producenta piwa

17.05.2006

Przez dziewięć miesięcy wdrożono w Kompanii Piwowarskiej (KP) zintegrowany system zarządzania SAP, który wspieranajważniejsze obszary biznesu producenta piwa — sprzedaż, dystrybucję,zaopatrzenie, finanse i kontroling oraz analizy biznesowe.
System ma pomóc KP, jako części SABMiller Group, spełniać
wymogi ustawy Sarbanes-Oxley — raportowania i standardów
corporate governance dla giełdy w Nowym Jorku.
Wdrożenie było prowadzone przez ponad 100-osobowy zespół
projektowy we współpracy z Deloitte i SAP Polska. W systemie
będzie pracowało 750 użytkowników w trzech browarach i szesnastu centrach dystrybucyjnych Kompanii Piwowarskiej.
W KP wdrożono m.in. najnowszą wersję mySAP ERP 2004 w obszarach: finansów, księgowości, kontrolingu, gospodarki
materiałowej, sprzedaży i dystrybucji. Na potrzeby analiz biznesowych, komunikacji i integracji systemu SAP z innymi systemami w firmie wykorzystano narzędzia SAP NetWeaver, m.in.: hurtownię danych (SAP NetWeaver Business Warehouse), portal korporacyjny (SAP NetWeaver Portal), infrastrukturę wymiany danych (SAP NetWeaver Exchange Infrastructure).
Zarządzanie produkcją i zaopatrzeniem wspomaga branżowa aplikacja SAP Beverage, dedykowana branży producentów
napojów, opracowana przez SAP i Deloitte na bazie
oprogramowania z rodziny mySAP.
600 - tyle osób — użytkówników i administratorów systemu
— przeszkołono w czasie trwania projektu w KP.
Puls Biznesu

ZŁO