Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Przekazanie Grobowca Anstadta - zaproszenie

21.10.2009

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem oraz Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne mają zaszczyt zaprosić na uroczystość symbolicznego “przekazania” odrestaurowanego grobowca Karola Gottloba Anstadta.

Kiedy: 22.10.2009 (czwartek), g. 14.00

Gdzie: Cmentarz Stary, część ewangelicka, pierwsze pole grobowe po lewej stronie za bramą

Pomnik ten jest jednym z 90 zabytkowych nagrobków odrestaurowanych w ramach piętnastoletniej działalności TOnSC. Do jego renowacji znacząco przyczyniła się ogólnopolska organizacja konsumencka Bractwo Piwne. Renowacja pomnika Karola Gottloba Anstadta kosztowała łącznie 4 tys. zł, połowa tej kwoty pochodziła z dorocznych kwest organizowanych na Starym Cmentarzu, połowę zaś przekazało Bractwo Piwne.

Karol Gotttlob Anstadt, przemysłowiec, który w latach trzydziestych XIX wieku przybył do Polski z Saksonii. Początkowo prowadził drukarnię perkalu, którą stopniowo modernizował. W latach 60 tych, w czasie trwania kryzysu bawełnianego podjął decyzje o budowie browaru przy ulicy Średniej (obecnie Pomorska).W niedługim czasie browar Anstadta stał się najnowocześniejszym i największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Łodzi i zyskał markę uznanej jakości piwa. Zakład ten funkcjonuje do dzisiaj pod nazwą Browary Łódzkie SA. Anstadt zapoczątkował także łódzki ród przemysłowców związanych z piwowarstwem. Kolejne pokolenia rodziny Anstadtów nie tylko prowadziły i udoskonalały produkcję piwa w założonym przez Karola Gottloba browarze, ale także otwierały kolejne podobne przedsiębiorstwa, przy obecnej ulicy Sędziowskiej (nieistniejący) oraz w Zduńskiej Woli (obecny Browar Staropolski).

Krąg Łódzki Bractwa Piwnego, czyli lokalny oddział stowarzyszenia, przyczyniając się do odnowienia pomnika jednego z wielkich łódzkich przemysłowców związanego z branżą piwowarską, daje wyraz przywiązania do tradycji i kultywowania szeroko rozumianej, także pojmowanej historycznie, kultury piwa.

W ramach prac renowacyjnych granitowy pomnik Karola Gottloba Anstadta został dokładnie oczyszczony, zawoskowany i wypolerowany. Tym samym przywrócono mu pierwotny wygląd. Zakładano możliwość wyzłocenia liter, jednak podczas prac konserwatorskich nie odkryto śladów pierwotnych złoceń.

Zarówno przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem, jak i reprezentanci Bractwa Piwnego mają nadzieję, że ten przykład współpracy obu organizacji zachęci wiele innych łódzkich formalnych i nieformalnych grup oraz instytucji do otoczenia opieką i patronatem kolejnych zabytkowych, wciąż czekających na konserwację pomników nagrobnych najstarszej łódzkiej nekropolii Starego Cmentarza.

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem