Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Poparcie apelu branży piwowarskiej

21.01.2004

Bractwo Piwne popiera starania branży piwowarskiej zmierzające do ustalenia takiej wysokości akcyzy, aby polskie browarnictwo i polskie piwo mogło być konkurencyjne wobec browarnictwa naszych najbliższych sąsiadów. Apel Bractwa Piwnego przesłany został do kilkudziesięciu posłów wywodzących się z okregów wyborczych, w których działają Kręgi Lokalne Bractwa Piwnego.
Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne przyłącza się do apelu Stowarzyszenia Małych i Średnich Browarów oraz Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce, postulujących o odrzucenie poprawki Senatu i utrzymanie stawki 4.85 zł za każdy stopień Plato w 1 hektolitrze piwa.
Bractwo Piwne jest organizacją konsumencką zainteresowaną działalnością i rozwojem jak największej liczby małych i średnich browarów. Zgadzamy się z opinią prezentowaną przez branżę piwowarską, zgodnie z którą w momencie rozszerzenia Unii Europejskiej polskie piwo, polskie browary i wreszcie polscy piwosze przegrają w konfrontacji z najbliższymi sąsiadami.
Jednym ze statutowych celów Bractwa Piwnego jest promowanie polskich wyrobów piwowarskich, stąd nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Małych i Średnich Browarów, stąd też nasze poparcie dla wystosowanego przez przedstawicieli branży piwowarskiej apelu.
Bractwo Piwne jest organizacją ogólnopolską, mającą swoje oddziały – Kręgi Lokalne – w czterech miastach (Łódź, Kraków, Lubin, Piotrków Trybunalski). Stąd też nasz apel kierujemy na ręce Szanownych Państwa Posłów wywodzących się z regionów, w których aktywnie działamy.(Okręg wyborczy 1 – Lubin; okręg wyborczy 9 – Łódź; okręg wyborczy 10 – Piotrków Trybunalski; okręg wyborczy 13 – Kraków).

Wielki Mistrz Bractwa Piwnego